Индекс на статията

Размени в ендшпила

Ролята на размените в ендшпила още повече се повишава. При ограничен материал, изчезването от дъската даже на една двойка фигури драстично променя ситуацията на дъската. Освен това, последствията от необмислената или недостатъчно обоснована размяна в эндшпила, като правило, вече не може да се поправи. Кои са основните видове позиционни предпоставки за размяната в эндшпила?

Позиционни предпоставки за размени в эндшпила И така, целенасочените размени играят важна роля в всички стадии на шахматната игра, но особено значение те придобиват в эндшпила, тъй като неудачната размяна в края на играта, като правило, води до непоправими последствия. От друга страна, обобщените методи на игра в сложен ендшпил са достатъчно затрудняващи. От какво трябва да се ръководи шахматиста при изучаването на проблемите при опростяването в края на играта? Водещи са позиционните предпоставки, които е необходимо прецизно да се различават при водене на сложен ендшпил. Овладяването на методите на позиционната оценка от последствията при размените в ендшпила са верен признак за високия ръст на майсторството при шахматистите.