Индекс на статията

Колко е лош конят на (g6-g3)

А. Терехин

Позицията на коня на (g6-g3) доста често, но не винаги може да бъде неудачна в смисъл че може да няма добри полета за отстъпление в случай на атака с пешката по “h”.