Много шахматни програми разпознават 3, 4, 5, а също така 6 фигурните Эндшпилни бази и могат безпогрешно да ги играят. В тях се съдържа пълна информация за всички възможни позиции от даден тип Эндшпил. В всеки един момент, от този стадий програмата знае ендшпила да ли е спечелен, или равен, а също така колко хода остават до края на играта, при възможно най-точна игра от двете страни. Эндшпилните бази са известни като (Tablebases), с формат Налимов. Този руски програмист е написал мощни алгоритми за създаването на тези бази. Използването на (Tablebases), значително усилва игровата сила на Енджините в Эндшпила. Времето за разчитане на таблицата на Налимов нараства с увеличаването броя на участващите фигури. За пресмятане на цялата пет-фигурна таблица на компютъра ще му трябва 3 дни, за 6-фигурната - от 1 до 2 години, а за цялата 7-фигурна таблица ще бъдат необходими 300 години. Така времето става непреодолима преграда за точното разчитане на всичките бази до 32-те фигури. С увеличаване производителността на съвременните компютри, времето за изчисляване значително намалява. Размер на базите: 3-фигурните (80 КБ), 4-фигурните (30 МБ), 5-фигурните (7 ГБ), 6-фигурните (1,2 ТБ).
Когато зареждате енджин в fritz, с клавишна команда "f3" и разполагате с эндшпилна база на компютъра си, можете от появилият се диалогов прозорец, да Поставите отметка върху пункта - използване на эндшпилна база (use Tablebases), вие ще получавате абсолютно точна оценка за дадена (от 3, 4, 5, или 6 фигурен ендшпил), позиция. Нужно е да се отбележи че използването на базите от (компакт-диск, или dvd), снижава скоростта на работата на Енджините. Ендшпилните бази можете да поставите в папка с име - (tbs), разположена в стандартната папка "chessbase" в "моите документи". След като сте копирали базите на твърдия диск, вие трябва от меню: "инструменти-опции-раздел Эндшпилни бази", да покажете пътя към папката с поставената в нея база, с помощта на бутона "път". Ще забележите че в този раздел има 4 такива бутона, което позволява да показвате пътя към всяка една от базите, в случай че те са в различни папки или дялове от вашия хард диск. Особено това важи за 6 фигурната база която е много голяма по размер. Използвайте базите освен за практика, но и за изучаване на трудни Эндшпилни позиции. Даже най-добрите познавачи на Эндшпилите, няма да бъда в състояние да ви дадат такава квалифицирана помощ, както използването на тези бази. След като наредите определена эндшпилна позиция, или заредите такава (фен позиция) Диаграма, можете да играете ходове за която и да е страна, или чрез клавиша "space" да проследявате вариантите. Ако енджина играе веднага, това означава че той ползва базата. Шахматистите използващи говорящата програма jaws посредством jaws-курсор, могат да прочетат най-долу в прозореца оценката на конкретната позиция от програмата в цифри. Да ли се печели, или партията е реми, оценката може да се променя след всеки ход. Програмата показва след ходовете които печелят, цифрата с броя на ходовете необходими за постигане на мат. Ако оценката е (0 0), - то партията е реми.

От тук можете да изтеглите базите. 3-фигури.zip 4-фигури.zip 5-фигури-3+2-с-пешки.zip 5-фигури-3+2-без-пешки.zip 5-фигури-4+1-с-пешка.zip 5-фигури-4+1-без-пешка.zip 6-фигури6-фигури

Тъй като 6-фигурната база е с голям размер и не всеки има достатъчно място на своя хард диск може да я използва online: http://chessok.com/?page_id=361 Какво е нужно за това. Зареждате позиция до 6 фигури включително и царете, в шахматна програма. Ако нямате готови позиции можете да създадете такава с winboard: Позиция, или Бързи-клавиши. Копирате позицията чрез "control+shift+c", след което я поставяте в сайта, в полето за редактиране. Ще достигнете до него натискайки два пъти подред буквата "e". и там поставяте копираната позиция. Веднага след това се намира линка- "Load FEN и натискате "ентър". По надолу ще се появят самите ходове.

Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница