Индекс на статията

4 Идеи които трябва да знаете за изолираната дамска пешка

Александр Шека

Позициите с изолирана централна пешка са достатъчно разпространено явление в шахмата. В тази статия ние подробно ще разгледаме предимствата на тази пешечна структура и ще разберем как най-добре да я използваме. Преди всичко, за да разберете как да играете в подобни позиции независимо от това, на коя страна се намирате, ние сме длъжни да се запознаем с някои понятия, характерни за такива позиции.

Изолирана дамска пешка

1. Явява ли се подобна пешка слабост? Да, явява се. Тази пешка е слаба по природа. Обаче, такава слабост често пъти се компенсира от други аспекти - по-леко развитие на фигурите, пространствено преимущество или отсъствие на инициатива у съперника. Важно е да се знае че тези фактори са временни, а това означава че те могат много лесно да изчезнат.

2. Играейки с изолирана дамска пешка вие трябва да избягвате размяната на фигури. Това е едно от важните правила. Колкото са повече фигурите на дъската, толкова повече шансове ще имате на активна игра в мителшпила.

3. Пешечен пробив в центъра на дъската. Пешечния пробив в центъра на дъската, това е крайната цел на играча, при когото е изолираната дамска пешка. Такъв пробив може да преследва две задачи: Да не допуска сериозно опростяване и изравняване на шансовете, или начало на атака по царя на противника.

4. Защитаващата се страна трябва да се стреми към блокиране на пешката. Това е напълно логично, отчитайки правило 3. При игра против такава пешка е необходимо да се контролира полето, намиращо се пред пешката. Не е обезателно да се завладява, но е необходимо точно да се контролира възможното движение на (d4-d5) (d5-d4).

Дебюти:

Какви дебюти позволяват да се получават позиции с изолирана дамска пешка? Ако играча се чувства добре в такива позиции, то може да построи своя дебютен репертоар, така че да получава в повечето случаи такива позиции. Например: С хода 1. e4: Против сицилианска защита: вариант Алапин 1. e4 c5 2. c3. Против защита Каро-Кан: вариант Панов 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4. Против френска защита: вариант Тараш 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. Bd3 c5 5. c3!?

Чрез Три от най-популярните отговора на хода 1. e4 може лесно да се премине в позиция с изолирана дамска пешка.

С хода 1. d4

С хода 1. d4 не е много по-сложно. В болшинството от вариантите в Дамски гамбит и отказания дамски гамбит може да се премине в позиции с изолирана дамска пешка. Най-популярните защити, такива като Староиндийска защита и защита Грюнфелд въобще не дават такава възможност.

Примери: Белите осъществяват пробив (d4-d5), откривайки линии преди черните да направят рокада. Това движение задържало царя на черните в центъра и довело до победа в партията между Спаски и Автономов, Ленинград 1949 г.