Индекс на статията

Още един интересен вариант на игра за белите – придвижването на пешката по линията "h", за оказване на допълнителна поддръжка на офицера на "g5" пред пробива (d4-d5). Тази идея била забелязана в невероятната партия между Рибли и Уэлс, Зегет 1997 г.