Индекс на статията

Да разгледаме два примера в които най-могъщата фигура — дамата — се разменя за различни фигури при съхраняване на примерно материално равенство. Разбира се, това се отнася до общоприетата аритметична скала за изчисляване на ценността на шахматните фигури: Дамата — 9 пешки; топа — 5 пешки; леката фигура — 3 пешки. Но тази скала, въпреки че се явява като определен оценовъчен критерий, далеко не винаги може да бъде използвана като крайна оценка на възникналата ситуация.