Индекс на статията

Умението да се търсят и най-малките възможности за създаването на контраигра, да се поставят пред съперника все повече и повече нови проблеми, и вече предвкусвайки близостта от победата, да не си позволява отпускане за малко, е несъмнено достойнство на шахматиста. Без това всъщност, не може да се постигне значителен турнирен успех, успеха обича не само смелите, но и търпеливите и настойчивите!

Следващия пример е потвърждение за това.