Индекс на статията

Два топа или дама?

Материалното съотношение два топа за дама предизвиква у шахматистите най-малкото, ако може така да се каже, чувство на вътрешно безпокойство. По абсолютната скала за ценност на фигурите в този случай може да се постави знака за примерно равенство. Да се оцени позиция с дама за два топа на практика е лесно, отколкото да речем, в случаи на борба на дама против разноименни фигури. Нека се опитаме да формулираме най-общо казано, към какво трябва да се стреми един шахматист който владее два топа: Съгласувани действия на двата топа. Особено те са силни по втория и седмия хоризонтал; владеенето на топовете на открити линии; създаване на обект за атака в лагера на противника, към когото могат да бъдат насочени координираните действия на тежките фигури; създаване на проходна пешка, която при поддръжката на топа може да стане като правило, неудържима. Що се касае за дамата, то да повторим: активност и пак активност, особено в борба против такива мощни противници, като топовете. Кой е по-силен — два топа или дамата? Гросмайстор Р. Шпилман, засягайки този въпрос, се изказал, макар и с известни уговорки, в полза на двата топа.

Примерите от партии на съвременни шахматисти ще ни помогнат да се запознаем с тази дилема, без да претендираме за абсолютни заключения в какви ситуации на шахматната дъска са по-силни двата топа и в какви - дамата.

За начало пример от екстремна ситуация в която единият от опонентите има само един топ против дама.