Индекс на статията

Удачно действали двата топа на черните в следващия пример