Индекс на статията

Често срещан метод за игра на победа се явява създаването на отвличаща проходна пешка, чрез която да се използват слабостите в пешечната структура на съперника. Други методи са Матовата атака и Ограничаването подвижността на неприятелския офицер.

План за победа при свързани проходни пешки:
Белите дават ориентировъчен шах с офицера. Шаха трябва да се дава така че царят да не може да се вклини между пешките след тяхно придвижване. По нататък царят отива на помощ на своите пешки обхождайки неприятелския цар.

Принцип за защита:
Офицера е нужно да се поставя така че той да препятства движението на една пешка и едновременно да напада друга. Ако пешките се блокират на полета с цвят на своя офицер, изхода за реми е очевиден.

Закономерности в ендшпил при разноцветни офицери:

1. Силната страна е длъжна да бъде бдителна както при преминаване в ендшпил с разноцветни офицери, така и при неговото разиграване, понеже може да се сблъска с шанса за реми. За слабата страна преминаването в такъв ендшпил често пъти е залог за спасение.

2. Крепост.
Слабата страна се стреми да изгради крепост, а силната – да възпрепятства нейното създаване, или да разруши вече построената крепост.

3. Разполагане на пешките.
Силната страна е длъжна да държи пешките на полета с цвят на противниковия офицер, за да бъде ограничена неговата подвижност. За слабата страна е необходимо да държи пешките на полета с цвят на своя офицер, за да може лесно да ги защитава.

4. Нюансите на позицията са по-важни от материала.
Затова в ендшпил с разноцветни офицери често се срещат позиционни жертви на пешки даже заради скромни на вид позиционни изгоди.

5. Принцип на единия диагонал.
За силната и слабата страна е важно техния офицер за да поддържа своите пешки и за да се бори с неприятелските, не бива да се раздвоява по един и същ диагонал. Два типични прийома за използване на минусите от такова разкъсване на офицера: Цугцванг и отвличане.

6. Пешки под прицел.
Типичен прийом при водене на отбраната се явява нападението на противниковите пешки с офицера. За слабата страна е изгодно нейния цар или да бъде прикрепен към пешка, или да застави пешката да се премести на поле с цвят на офицера, което е позиционно лошо за силната страна.

7. Първа система за защита.
Царят на слабата страна блокира неприятелската проходна, а офицера обезпечава защитата на своите пешки.
Опита да се разруши първата система за отбрана, винаги е свързан с образуване на втора проходна пешка, често пъти посредством пешечен пробив.

8. Втора система за защита.
Офицера задържа проходна пешка (или две и повече по един диагонал), царят защитава своите пешки и ограничава активността на неприятелския цар.
Опита да се разруши втората система за отбрана винаги е свързан с пробива на царят към своята проходна пешка, а понякога след предварително отвличане на атаката по другия фланг. Ако царят на слабата страна съвместно с офицера могат да се боря с проходна пешка, позицията е реми, но трябва точност от защитаващият се.

9. Разчитането на вариантите играе съдбоносна подчинена роля , която се превръща в основно стратегическо мислене на борба на плановете.

Основната тема за разноцвета е темата за крепостта. Слабата страна почти винаги търси построение, при което всичко да е надеждно защитено и да може спокойно да чака. Силната страна е длъжна отрано да разкрие намислената схема за разполагане на фигурите и пешките, като попречи за нейното осъществяване, или да търси план за разрушаване на вече построената от съперника система за отбрана.

10. Нужно е да се играе не ход за ход, а да се (строи) позиция – изграждане на система за защита която съперника няма да може да пробие.

Причини за пораженията:

1. Отсъствие на точен план за защита.
2. Избор на план за защита, не съответстващ с пешечната структура.
3. Пропуснати активни възможности.
4. Неправилен избор на пешечна структура.

Разноцветни офицери при наличието на топове.

Главната сложност при защитаващата страна се състои в правилното разполагане на пешките. За да се избегне проблема в случай на размяна на топовете, следва да се разполагат пешките на полета с цвят на своя офицер. Обаче това отслабва полетата с противоположен цвят и може да доведе до решаващо нахлуване на царя.
Опасност при наличие на топове, може да представлява отдалечена проходна пешка.

Основни принципи:

1. Преимуществото при разноцветни офицери носи продължителен характер поради невъзможността слабата страна да размени офицерите.
2. За силната страна е изгодно наличието на тежки фигури, а за слабата е изгодно наличието на коне, тъй като в този случай имат възможност да разменят офицера на противника. Защитаващата се страна е длъжна да се стреми към размяна на тежките фигури.

3. Инициатива.
Действайте максимално енергично, старайте се винаги да се възползвате от инициативата, както и да принуждавате съперника да се отбранява. Владеенето на инициативата при разноцветни офицери – сериозно преимущество. Инициативата е по-важна от пешката.

4. Атака.
Правилната стратегия при разноцветни офицери е атака по царя. Материалните или позиционните завоевания струват малко ако царят е в опасност. Всяка възможност за атака трябва да бъде използвана. Присъствието на разноцветни офицери рязко усилва атаката, понеже атакуващия офицер няма опонент.


При разноцветни офицери в ендшпила възможностите за реми нарастват. Понякога даже пешка или две в повече не дават победа. Само в отделни случаи на една от страните може да се отдаде да спечели.

Би било логично чрез конкретни примери да се илюстрират всяка една от закономерностите. Но да се направи това е много трудно - те рядко се прилагат поотделно. Като се замислите върху следващите прости ендшпили - вие ще видите как в тях се проявяват всички закономерности, за които става дума.

Ремито е очевидно. Достатъчно е само офицера да се държи по диагонала (c8-h3). И така белите се спасяват макар да са с три пешки по-малко. Заключителната позиция представлява сама по себе си "крепост", в която единствената пешка на слабата страна е разположена правилно: На цвета на своя офицер. Офицера по един диагонал защитава своята пешка на h3 и задържа неприятелските f6 и g5. Белите пожертвали пешка за да нападнат единствено удачно разположената пешка на e6, принуждавайки я да се премести на черно поле, след което пешките лесно се блокират.

Внимателния разбор на следващата теоретическа позиция ще ни запознае с идеите, характерни за подобни ендшпили. Белите заплашват да играят (e5-e6), след което (Ke5 и f5-f6). За да се борят с този план за черните е необходимо техният офицер да вземе под контрол полето e6. но от къде? от (d7 или b3?) Да разгледаме и двете възможности.

При офицер на b3 черните губят. Затова пък към леко реми води 1... Bd7! (виж следващата диаграма №4). Най-напред белите дават ориентировъчен шах, за да се определи местоположението на противниковия цар. Важното е офицера да попречи той да се вклини между пешките след (e5-e6). Следователно,

По нататък черните изчакват, местейки офицера по полетата (c8 и d7). За да се подготви (e5-e6), за белите е нужен обход отляво, но той е невъзможен, понеже царят е прикован към защитата на пешката на f5. Това подсказва правилото: Нужно е офицера да се поставя така че той да препятства движението на едната от пешките, като едновременно с това напада другата.

Сега да използваме същите идеи но при други положения. Преместваме всички фигури един хоризонтал нагоре. Какво се измени от това?


Фукс- Холмов (Дрезден 1956 г.).

При равенство в пешките и наличие на разноцветни офицери, позицията изглежда като съвършено реми. Но все пак черните имат преимущество благодарение на активната позиция на царя и възможност при случай да създадат проходна пешка на дамския фланг. Холмов намира остроумен план имащ за цел да образува проходна пешка и на царския.

Проходните пешки на белите "d" и "f" лесно се задържат с офицера, докато в същото време белите не са в състояние да задържат движението на отдалечените неприятелски проходни пешки.

По етюден начин спечелил с черните Ботвиник против Котов. (22 първенство на СССР, 1955 г.).

Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Принципи-и-правила-на-Тарраш Подвижен-Подвижен център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Дебютни схеми. Уфимцев-Австрийска-атака Анти-уфимцев Григорий Богданович-Система-Цукерторт Нестандартни схеми в Френска Френска-за-черни-гамбитен вариант Френска-за-черни-разменен-вариант Френска-за-черни-система-Нимцович Френска-за-черни-хода-g7-g5 Категория: Мителшпил. Атака-по-фианкетто Доминация Полето-d5 Безстрашният-цар-в-мителшпила НасокиПодвижност Пробив контраатака Сицилиански-мителшпил Жертвата-на-c3-в-Сицилианска Жертвата-на-b5-в-Сицилианска жертвата-на-d5-в-Сицилианска Категория: Ендшпил. Цугцванг Съответстващи-полета Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Шахматната-игра-и-слепите Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Как-да-се-избавите-от-цайтнота Как-да-усилите-вашата-игра Способи-за-търсене-на-правилния-ход Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Жертва-на-h7-(h2)Жертва-на-h6-(h3)Жертва-на-g7-(g2)Жертва-на-f6-(f3)Жертва-на-f7-(f2)Жертва-на-g6-(g3)Атака-по-предпоследния-хоризонталМат-по-последния-хоризонтал Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани-коментирани партии. Анализирани-партии Категория: Задачи. ЕтюдиОтидете на началната страница