Индекс на статията

При разноцветни офицери в ендшпила възможностите за реми нарастват. Понякога даже пешка или две в повече не дават победа. Само в отделни случаи на една от страните може да се отдаде да спечели.

Би било логично чрез конкретни примери да се илюстрират всяка една от закономерностите. Но да се направи това е много трудно - те рядко се прилагат поотделно. Като се замислите върху следващите прости ендшпили - вие ще видите как в тях се проявяват всички закономерности, за които става дума.

Ремито е очевидно. Достатъчно е само офицера да се държи по диагонала (c8-h3). И така белите се спасяват макар да са с три пешки по-малко. Заключителната позиция представлява сама по себе си "крепост", в която единствената пешка на слабата страна е разположена правилно: На цвета на своя офицер. Офицера по един диагонал защитава своята пешка на h3 и задържа неприятелските f6 и g5. Белите пожертвали пешка за да нападнат единствено удачно разположената пешка на e6, принуждавайки я да се премести на черно поле, след което пешките лесно се блокират.

Внимателния разбор на следващата теоретическа позиция ще ни запознае с идеите, характерни за подобни ендшпили. Белите заплашват да играят (e5-e6), след което (Ke5 и f5-f6). За да се борят с този план за черните е необходимо техният офицер да вземе под контрол полето e6. но от къде? от (d7 или b3?) Да разгледаме и двете възможности.

При офицер на b3 черните губят. Затова пък към леко реми води 1... Bd7! (виж следващата диаграма №4). Най-напред белите дават ориентировъчен шах, за да се определи местоположението на противниковия цар. Важното е офицера да попречи той да се вклини между пешките след (e5-e6). Следователно,

По нататък черните изчакват, местейки офицера по полетата (c8 и d7). За да се подготви (e5-e6), за белите е нужен обход отляво, но той е невъзможен, понеже царят е прикован към защитата на пешката на f5. Това подсказва правилото: Нужно е офицера да се поставя така че той да препятства движението на едната от пешките, като едновременно с това напада другата.

Сега да използваме същите идеи но при други положения. Преместваме всички фигури един хоризонтал нагоре. Какво се измени от това?