Индекс на статията

Представям ви още една възможност за игра в интернет за незрящи. Това е lichess.org. Сайта е преведен на Български и се играе без програма. Нужни са елементарни познания за навигиране в web страница. Сайта

предлага игра с рейтинг между стотици хиляди потребители, игра срещу приятел без рейтинг, игра в турнир, кореспондентски, игра срещу компютър, анализ на партии, проследяване на партии, решаване на задачи с рейтинг, Изследовател на дебютите, чат между играчите. В действителност някои от тези опции не са напълно достъпни за хора с нулево зрение.

В горната част на страницата има бутон за включване и изключване режима за достъпност за хора с увредено зрение. Когато режима е включен ще чуем: Accessibility: Disable blind mode, а при изключен режим: Enable blind mode. Режима се търси чрез клавиша "b". Този бутон не се вижда от потребители които не използват речев синтезатор. Сайта е достъпен както с jaws, така и с NVDA. За препоръчване е да се използва браузера: Google Chrome.

Регистрацията е лесна, както в freechess.org - указваме потребителско име, парола, въвеждаме имейла си, приемаме условията: Да не се използва помощ от компютър, да не се създават няколко акаунта в сайта, да бъдем толерантни към другите потребители и накрая активираме бутона "регистрация". След като сме влезли веднъж в сайта с своя акаунт, няма да има нужда от въвеждане на потребителско име и парола при всяко влизане в сайта. Разбира се, освен като регистрирани можем да играем и като гост, активирайки пункта "изход" от профила.

За да започнем игра трябва да отворим линка: Създай игра. Това става като натиснем "insert+f7" и чрез клавиша "с" намираме този линк и го отваряме. Посетените линкове обхождаме посредством клавиша "v". След като сме включили режима за незрящи и отворили линка: Създай игра, попадаме върху комбинирания списък: Вариант. Тук можем да изберем между обикновен или шах 960. Оставяме го така на обикновен шах. С "таб" заставаме върху пункта: Времева контрола. С стрелките избираме: определено време, Кореспондентски или неограничено. Да речем че сме указали - определено време. С още един "таб" отиваме върху: Време в минути. С стрелките определяме минутите. С още един "таб" стигаме до пункта: Добавка в секунди. Отново посредством стрелките определяме секундите за ход, ако желаем. Отново с "таб" заставаме върху пункта: С рейтинг или без рейтинг. След като сме маркирали - с рейтинг, сме завършили с настройките за игра. Тези настройки се помнят и няма нужда винаги да ги задаваме, докато не ги променим. Обаче има настройки които не са достъпни в този режим, като: Да играем с белите или с черните, да определяме с какъв рейтинг да бъдат нашите опоненти. По-долу ще опиша как става това при изключен режим за незрящи. Накрая отново с "таб" стигаме до бутона: Create the game с който вече създаваме играта. Преди да го активираме трябва да изключим виртуалния курсур чрез "insert+z". Така курсура ще се фокусира само върху полето за редактиране "moves". При NVDA, това не е необходимо. След като сме го активирали очакваме нашият опонент. До 30 секунди трябва да се появи съперник. При появата му се чува звук. Ще бъдем уведомени с какви фигури сме и каква контрола за игра сме задали. Ако до 30 секунди не сме играли ход, играта се отменя. При повторно забавяне от наша страна рискуваме да бъдем наказани да не играем с рейтинг, първо за 30 минути, след ново повторно забавяне един часи т.н. Изиграният ход проверяваме чрез клавиша "l", а времето за игра с клавиша "c". Независимо дали сме с белите или черните, винаги чуваме първо нашето оставащо време. За да разберем дадена фигура на кое поле се намира използваме командата: "p" (piece). Например: "p n, p q, p r". Белите фигури се изписват с главна буква. За да разберем разположението на фигурите по хоризонтала, въвеждаме: "scan". Например: "scan 1, scan 5". Фигурите по вертикалА: "SCAN A, SCAN D" И Т.Н. Разбира се, всичко това, както и въвеждането на ходовете се потвърждава с ентър.
Оставащото време за игра и последният изигран ход можем да видим и чрез jaws-курсура, и чрез NVDA-курсура.

Имаме възможност да избираме как да се озвучават ходовете: nf3 nc6(стандартна нотация), g1f3 g8f6 (пълна нотация), knight-f3 knight-f6 (на Английски), Ана knight take Feliks 3 (международна нотация). Тази опция - "move notation" намираме чрез "tab".

По време на партията разполагаме с бутоните: Предложи връщане на ход, предложи равенство, предавам се, които също намираме с "tab". Можем да предложим реми и от полето за редактиране, като въведем: "draw", а за да се предадем: "resign".

След края на партията можем да избираме от следните опции: Повторна, различен от последният противник, анализ на партията. Информация за изиграната партия получаваме чрез "insert+f6" с който избираме бутоните. Натискаме клавиша "m". Ще намерим всякаква информация за партията. Трябва да сме изключили виртуалния курсур чрез "insert+z".

Всеки потребител притежава профил. Своя профил можем да намерим от бутона с своя акаунт, който се намира след полето за редактиране в търсачката. Активирайки бутона с потребителското име, ще се отвори страница в която се намират линковете: Профил, предпочитания, език, звук, бутон за излизане от профила и др.

В профила си можем да открием всякаква информация, като: Актуалният рейтинг при класическа игра, при ускорен шах, при блиц, статистика за всички Партии, изтегляне на всички игри, точки от турнира, редактиране на профила, показва блокираните от нас потребители, съобщения от форума и т.н. От своя профил от линка: Предпочитани съперници, можем да получим информация колко пъти сме играли против даден играч. От тук можем да го предизвикаме на игра, да му напишем съобщение, да го следваме и да го блокираме. А от линка: Редактирай профила, можем да променяме своя имеил, потребителското име, паролата и даже да си закрием акаунта.

От линка: Звук, можем да променяме стандартния звук предхождащ стартирането на партията или самите ходове. След като сме отворили линка: Звук, ще стигнем до първия бутон: Silent (без звук), вторият е Standard \стандартен). След това следват: Piano, NES, SFX, Robot, Pentatonic и накрая, Speech, който изговаря ходовете.

Използвайки търсачката в сайта чрез клавиша Българското или английското "e" (edit), можем да намираме профилите на други потребители и да видим информация за тях.

Сега за да играем с по-силни съперници трябва да вдигнем долната граница за стойност на рейтинга. Както вече знаем за да започнем нова игра, трябва отново да щракнем върху линка "Създай игра". Диапазона на рейтинга на нашите опоненти по подразбиране е 600-2999. Нашият начален рейтинг ще бъде 1500. Първо изключваме режима за слепи щраквайки по бутона (Accessibility: Disable blind mode) и когато чуем (Enable blind mode) значи че режима е изключен. Сега активираме линка "Създай игра". С "tab", или чрез клавиша "c" стигаме до комбинирания списък: Вариант. С "tab" намираме опцията "с рейтинг". с стрелка надолу ще чуем 600-2999. Маркираме с клавиша "интервал" и сега с "tab" трябва да чуем същото. Чрез "alt и стрелка надясно" вдигаме долната граница, а с "alt и стрелка наляво" я сваляме. По надолу отново с "tab" достигаме до бутоните: Черни, произволна и бели. Избираме една от трите възможности и активираме с "интервал". След като се появи съперник, бързо трябва да включим режима за незрящи натискайки клавиша "b". След като сме намерили бутона (Enable blind mode), натискаме бързо два пъти подред върху него и стигаме до полето за редактиране. Ще чуем с кои фигури сме, името на нашият съперник и контролата за игра. Не бива да забравят тези които използват jaws, да натиснат "insert+z". По време на игра ако случайно курсура се отклони от полето за редактиране, посредством един "tab" нагоре или надолу се озоваваме на полето за редактиране "moves".

За да ни бъде анализирана играта с "tab" намираме линка "анализ" и го активираме. След това с клавиша "b" достигаме до бутона: Компютърен анализ и натискаме "ентър". Изчакваме няколко минути и след като чуем съобщението за край на анализа, с стрелки разглеждаме анализа. Ако желаем да си изтеглим партията можем да го направим от линка за изтегляне, както анализирана (анотирана), така и без анализ (необработена).

За да играем с компютъра, чрез "insert+f7" намираме линка "игра с компютър". Чрез "tab" попадаме върху комбинирания списък: Вариант в който определяме времето за игра - неограничено, кореспондентски или определено. След това указваме нивото за сила. Съществуват 8 нива. Преди да натиснем бутона за стартиране на партията, определяме цвета на фигурите.

Едни от най-силните шахматисти в света също играят в този сайт. За да гледаме техни игри отваряме линка "текущи игри". След това чрез клавиша "h", достигаме до заглавието "гледай". С стрелка надолу стигаме до линка lichess tv. От тук можем да следим на живо игри. С "alt" плюс лява стрелка се връщаме в предната страница и натискаме "insert+f7", след което чрез клавиша Българското "и" намираме линка "играчи". Появява се списък с профилите на играчите и от него можем да изберем профила на даден шахматист. От там можем да видим информация за него и да свалим играните партии през деня, ако има такива!