Индекс на статията

за да чувате на Български език информацията при стартиране на партията и самите ходове, е необходимо да изтеглите съответния речник. За потребителите на NVDA, това е файла: sapi5-Gergana.rar

Сега след като сте изтеглили файла, трябва да го разархивирате и да го поставите в папката: sapi5. За да стигнете до нея трябва първо да натиснете клавиша: windows. Ще чуете: Поле за търсене. Пишете: %appdata% и натискате "ентър". Сега пътя към папката sapi5 е следният: NVDA/speechDicts/voiceDicts.v1/sapi5. Сега отваряте тази папка и в нея поставяте файла: sapi5-Gergana.dic. Това е всичко и и сега би трябвало да чувате на Български език ходовете по време на игра.

Към този речник можете и вие да добавяте думи и изрази които да бъдат изговаряни на Български от екранния четец. Това става от менюто на NVDA, натискайки "insert+n". С стрелка надолу намирате: подменю Настройки, опции, подменю речници. С стрелка надясно и надолу намирате опцията: Гласов речник и го отваряте. С "tab" обхождате бутоните: Добави, редактирай, премахни и ok. Чрез бутона: Добави можете да задавате думи и изрази които искате да чувате. В полето: Образец, въвеждате дума или израз на Английски, а в полето: Заместител, указвате как това да се чува на Български език. Можете да слагате отметка да се зачитат ли главните букви или не. Още по-надолу с "tab" стигате до вид групиране и радио бутоните: Навсякъде, регулярен израз и цели думи. С стрелките избирате: Цели думи и потвърждавате с ok. Така можете да добавяте неограничен брой думи и изрази. По списъка с записите в речника се движите чрез стрелките. За да затворите речника трябва отново да потвърдите с ok.

За потребителите на jaws, това е файла: chrome.rar

Разархивирате файла: chrome.rar. Този файл трябва да го поставите в папката: Enu. Сега натискате клавиша windows и в полето за редактиране пишете %APPDATA% И НАТИСКАТЕ "ЕНТЪР". пътя КЪМ ПАПКАТА: ENU Е СЛЕДНИЯТ: Freedom Scientific/jaws/версията на програмата/Settings/enu. В тази папка поставяте файла: chrome.JDF.

За да добавяте към речника други Английски думи и изрази, първо трябва да отворите браузера Google Chrome, след което отваряте речника чрез "insert+d". Чрез клавиша "tab" намирате бутоните: add (добави), change (замени), delete (премахни) и ok. Когато активирате бутона: add (добави) в първото поле: actual word, въвеждате английските думи, а по-долу в второто поле: replacement word въвеждате това което искате да чувате на Български език от екранния четец и потвърждавате с ok. Затваряте речника с стандартното "alt+f4". Ще бъдете попитани да се запазят ли промените, или не. Вие решавате какво да изберете. Имайте предвид че този речник важи за всички сайтове които посещавате, но само с браузера Google Chrome.