Индекс на статията

За по-лесно навигиране с клавиатурата, използвайте клавиша (b) за следваща партия, а за предна, (shift + b).

Партии за изтегляне: 532 партии


Второ продължение 5... O-O (вместо 5... c5).


Второ продължение 6... Nc6 вместо 6... c5.


Трето продължение 6... b6 (вместо, 6... c5 и 6... nc6).