Индекс на статията

В ендшпила конят на "a5" също е досаден. Да вземем за пример партията Шуба - Глигорич, в която белите спечелили в отличен позиционен стил.