Индекс на статията

Сдвоени пешки-слаби и силни страни. Част 1

Александр Шека

Много често след размяна на фигури, пешечната структура се променя и на дъската се появяват сдвоени пешки. В В резултат на това страда подвижността на самите пешки и някои фигури. Това могат да бъдат изолирани сдвоени пешки, когато нито едната от пешките не може да бъде защитена от друга пешка, или сдвоени пешки защитени от други пешки, което може да създаде форпост. В всеки случай, те могат да станат пешечни слабости в вашата позиция и възможна мишена. В това време, те могат да активизират вашите фигури, например да създадат открит вертикал за топовете. Затова е еднакво важно да се знае как да се атакуват подобни слабости и как да се използват сдвоените пешки.

Ние ще се опитаме да ви помогнем да разберете даденият тип позиция, разказвайки някои теории. Също така ще разгледаме няколко примера за правилна игра.

И така, да започваме. Сега да отговорим на въпроса - защо пешечната структура с сдвоени пешки става слаба: Сдвоените пешки могат да станат цел в эндшпила. Без поддръжката на фигурите, те могат лесно да бъдат атакувани и унищожени. Пешечната мобилност е ограничена, а това означава, че за страната притежаваща сдвоени пешки е много трудно да създаде проходна пешка. Затова много шахматисти считат, че имат пешка в повече когато играят против пешечна структура с сдвоени пешки. Сдвоените пешки създават слаби полета. Първото такова поле, на което трябва да се обърне внимание е полето, намиращо се пред пешката. Разбира се, в някои случаи този процес може да се контролира, например да не се създават изолирани сдвоени пешки. Вземайки под внимание описаните по-горе идеи, да разгледаме някои примери, как да се играе против сдвоени пешки.