Индекс на статията

Първата партия показва поучителната игра на Дреев против сдвоените пешки в центъра на дъската. Той използвал основната идея на игра против такава структура: сдвоените пешки стават слаби в эндшпила. Ограничавайки активността на черните и неутрализирайки всякаква контраатака, той заставя своя противник да влошава своето положение в эндшпила. След това той започва да движи своето пешечно болшинство по дамския фланг, създавайки още по-големи слабости в лагера на черните. Играта на черните постепенно става пасивна. Едва след като белите поставят своите фигури на идеални полета, те нанасят последният удар, разкривайки царския фланг. Този пример се явява ярка илюстрация защо играта против сдвоени пешки понякога може да даде възможност да се спечели допълнителна пешка.