Индекс на статията

Втората игра е пример за друг план, който се използва против сдвоени пешки, а именно използването на слабите полета, образуващи се около тях. Черните са принудени да прогонват фигурите на белите от тези полета, което само създава допълнителни слабости. След това Белите образуват втора слабост на другият фланг. В резултат на което черните не могат да защитят всичко и губят.

След като сме разгледали тези примери, ние можем да очертаем основните планове, използвани при игра против сдвоени пешки. Първият и най-често използван план е да се доведе играта до ендшпил, където преди всичко лесно се атакуват и печелят дадени пешки. Също е много важно, да се използва пешечното мнозинство, за да се създаде проходна пешка.

Другият често използван план е маневрирането около слабите полета, създадени от сдвоените пешки и завладяването на свободно пространство.

Тези идеи, наред с постоянното подобряване на позицията и търсенето на цели за атака, ще ви помогнат да намирате правилният план при игра против такива пешечни структури.