Индекс на статията

Стейниц се е появил в историята на шаха като създател на ново учение по позиционна игра, същността на която се заключава в следното:
Всеки план в шахматната игра трябва да бъде обоснован. Той трябва да се търси не в личността или в желанието на шахматиста, като просветление да намери верния ппът към атаката, а в съществуващото на дъската положение, оценявайки го. Следователно плана трябва да има своите позиционни предпоставки, а всяка атака трябва да бъде обоснована. Затова те не бива да бъдат изграждани върху възможни грешки на противника. В този смисъл плана винаги трябва да се основава върху конкретна, реална оценка на позицията. Какъв е ориентира за такава оценка? Според Стейниц, главно значение има натрупването на малки преимущества. Той е имал предвид следните признаци:
1. Превъзходство в развитието и владеене на центъра, обезпечавайки така подвижност на фигурите си.
2. Владеене на опорни пунктове и открити линии.
3. Материално превъзходство (макар и временно), принуждаващо съперника да загуби темп, използвайки го за постигане на съответна компенсация (през което време да се опита да захване инициативата, или някакво позиционно преимущество).
4. Изгодна пешечна структура.
5. Слабости в лагера на противника, оказващи се обект за атака.

Едва когато равновесието на силите бъде нарушено, страната получила позиционно преимущество, може да предприеме активни действия. Но не само да може, но е длъжна да търси енергични пътища за атака. Иначе постигнатото преимущество ще премине на противниковата страна. Стейниц е намерил метод за оценяване, разчленявайки позицията на елементи. И така сравнявайки ги, поставял оценката на позицията и в зависимост от нея, избирал предстоящия план за игра. Шахматистите през 20-ти век усъвършенствали и уточнили метода на първия световен шампион и постепенно оформили всички основни принципи за ориентиране по които всяка позиция може да бъде изучена.

1. Материално взаимоотношение на силите.
2. Наличие на непосредствени заплахи.
3. Позиция на царете и тяхната безопасност..
4. Владеене на открити линии.
5. Пешечна структура, силни и слаби полета.
6. Център и пространство.
7. Развитие и разположение на фигурите.

В резултат на сравняването на тези елементи, шахматиста прави статистическа оценка на позицията, набелязвайки своя план за действие и пристъпва към търсене на конкретни ходове, или пресмятане на варианти.

План-в-ендшпила

Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Принципи-и-правила-на-Тарраш Подвижен-Подвижен център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Дебютни схеми. Уфимцев-Австрийска-атака Анти-уфимцев Григорий Богданович-Система-Цукерторт Нестандартни схеми в Френска Френска-за-черни-гамбитен вариант Френска-за-черни-разменен-вариант Френска-за-черни-система-Нимцович Френска-за-черни-хода-g7-g5 Староиндийска-за-черни-5.h3 Категория: Мителшпил. Топ-срещу-офицер Топ и офицер срещу топ Атака-по-фианкетто Доминация Полето-d5 Безстрашният-цар-в-мителшпила НасокиПодвижност Пробив контраатака Сицилиански-мителшпил Жертвата-на-c3-в-Сицилианска Жертвата-на-b5-в-Сицилианска жертвата-на-d5-в-Сицилианска Категория: Ендшпил. Топ-и-кон-против-топ Топ-срещу-кон Топ и офицер срещу топ Топ-срещу-офицер Цугцванг Съответстващи-полета Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Фен-описание Шахматната-игра-и-слепите Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: freechess. Регистриране присъединяване fics-команди ICS-menu канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител.

Обучение Пространствено-преимущество Да-се-поучим-от-Тал Уловка-за-шампиони Невероятни-гросмайсторски-грешки Как-да-се-избавите-от-цайтнота Как-да-усилите-вашата-игра Способи-за-търсене-на-правилния-ход Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Жертва-на-h7-(h2)Жертва-на-h6-(h3)Жертва-на-g7-(g2)Жертва-на-f6-(f3)Жертва-на-f7-(f2)Жертва-на-g6-(g3)Атака-по-предпоследния-хоризонталМат-по-последния-хоризонтал Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани-коментирани партии. Анализирани-партии Категория: Задачи. ЕтюдиОтидете на началната страница


Тези примери показват, че и в срещите между играчи от екстра класа, правилната оценка на позицията се явява като решаващ фактор за успеха.


Втори етап от избора на план. Избора на настъпателен, или отбранителен план, винаги се определя от обективната оценка на позицията. Позициите се различават по своите специфични особености. За всяка една от тях съществуват определени правила за начина на борба,при добри, лоши, или равни позиции. В добри позиции например, при превъзходство в развитието, трябва да се постараем да попречим на противника да завърши мобилизацията на своите сили. За тази цел следва да избираме по възможност такива ходове които съдържат в себе си конкретни заплахи, принуждаващи противника да губи време и сили за тяхното отразяване. Не рядко такива ходове се свързват с тактически удари помагащи за разкриване на играта и бързо добиране до неприятелския цар.


Има позиции които имат характерни за тях похвати, а други се нуждаят от съвсем друг подход. Познаването на особеностите на позициите е главното в шахматния дуэл. В шахмата е нужно умение да се разгадава намеренията на противника, като правилно построи играта си, използвайки силните страни на своите фигури. За да се добият всички тези качества е нужно не-малко да се поработи върху изучаването на различните стратегически и тактически идеи, а така също и различни типови и теоретически позиции.

В следващите две много интересни и поучителни партии, избрания стратегически план е характерен за френска защита.

Коментира А. Косиков


 

Тази партия е играна в Оренбург, през 1972 г. - полуфинал на профсъюзно първенство на ссср. между в. Агзамов - А. Косиков

Партията в pgn формат

Френска защита

1. e4 e6 2. d4 d5 3. nd2 nc6

Обикновено се играе (3. ... nf6 или 3. ... c5)

4. ngf3 nf6 5. e5 nd7 6. bb5

Главните продължения са: (6. nb3, или 6. be2) но, може да се играе и така.

6. ... a6

Спорно решение. Заслужаваше внимание (6. ... be7 или 6. ... a5)

7. bxc6 bxc6 8. c4

Тук силно е (8. nb3 - с идея na5. Ако черните изберат 8. ... c5 - Възможно е 9. ng5 be7 10. na5 - принуждава хода 10. ... nb8 и позицията на белите е за предпочитане.)

Как биха отреагирали черните на 8. c4.
Започването на активни действия в центъра чрез 8. ... f6, е изгодно обикновено за страната която е по-добре развита. В случая това едва ли е редно за черните. Точно така можем да оценим и хода 8. ... c5. На такива ходове като 8. ...f7-f6 и 8. ... c6-c5 - трябва да се обръща по-особено внимание.
Вглеждайки се внимателно позицията, забелязваме че белите са изпреварили противника в развитието и почти се готови да направят рокада. Ето защо всякакво разкриване на центъра, ще е опасно за черните. Да ли хода 8. ... a5 е силен - с идея 9. ... ba6, зависи от това - да ли белите са направили рокада.Офицера на “a6” - ще стои силно на това поле, ако царя на белите е още в центъра, а при царски топ на “e1”, - офицера на черните ще бъде извън игра. Това показва че не следва да определяме позицията механически само с пресмятане на варианти. Това разберем ли го, то това би ни помогнало да намерим верен стратегически план. С какво е характерна тази позиция. Белите са разменили единия си офицер и сега черните ще разполагат с двойка офицери, - срещу офицер и кон. Както знаем за стратегията с два офицера, където диагоналите се разкриват за тях. Освен това има друго много важно в подобни позиции съображение.Играейки с два офицера, срещу офицер и кон, ние трябва да докажем силата на своя офицер който няма опонент. В случая, ако докажем че белополлия офицер е фигура, а не - наблюдател, то само така би проличала силата на двойката офицери.

8. ... dxc4

Черните играят този ход не само заради последващото, (... a5, но те планират да развият своя офицер на “b7” и в случай да проведат “c6-c5”, захващайки големия диагонал. Вероятно белите трябваше просто да вземат пешката на “c4” - 9. nxc4, на което може да се отговори с 9. ... nb6, - но все пак е добре 9. ... a5 - не допускайки коня на “a5”).

Но белите избират:

9. qa4 - недооценявайки отговора на черните,- 9. ... nb6!.

Отдаването на пешката на “c6”, разкрива диагонала за белополия офицер, а пешката на “c4” - може още да потрябва.

10. qxc6+ bd7 11. qe4 bb5

Офицера вече проявява активност. Сега не може (12. 0-0 поради 12. ... c3) Затова следващия ход на белите е принуден.

12. nb1 qd5

Размяна на дамите.

13. qe3

Черните получават по-добра позиция и при (13. qxd5 nxd5 14. nc3 nxc3 15. bxc3 или 14. ... bb4.)

Черната дама е разположена на това поле активно, но тя ще бъде още по-силна ако офицера на черните застане на полето “c6”, затова е необходимо да се предприемат мерки срещу нейното отесняване от центъра чрез 14. nc3

13. ... na4

Ходовете по крайните линии ще бъдат оправдани само когато са свързани с разумни идеи. В случая се цели размяната на кон за кон. Както вече отбелязахме черните имат двойка офицери и няма да е добре за тях да разменят чернополия си офицер за белия кон на “c3”, тъй като белите биха получили шансове за контраигра по диагонала “a3-f8”14.

nc3 nxc3 15. bxc3

Оценката на позицията е ясна, - черните имат преимущество. Какво е характерно за позицията и защо оценката е такава. Белите няма с какво да противопоставят на силния белопол офицер когато е на “c6”, а конят им ще бъде по-слаб от офицера. В случая, ако този офицер беше пасивен, то преимуществото на двата офицера нямаше да го има. Както отбелязахме по-горе - преимущество на двата офицера ще има само тогава когато успеем да докажем силата на офицера който няма опонент. Ако махнем от дъската чернополите офицери, - това ще бъде изгодно за белите тъй като офицера им на полето “c1” е пасивен. Така или иначе позицията на черните все пак щеше да си е за предпочитане, заради превъзходството на белополия офицер над коня, а двойката офицери още повече подчертават тяхната сила. Не на последно место да отбележим един също много важен елемент от мителшпила, - откритата линия. Вероятно би имало значение кой ще завладее линията “b”.

Как бихме продължили нататък. Върху кои ходове трябва да насочим нашето внимание, ако сме с черните. Да проследим следните възможности: - развиващия ход (15. ... be7, захващащия диагонала ход 15. ... bc6 и накрая - разполагащия на откритата линия топ 15. ... rb8.) Кой от тях е точен.
Трябва ли да се притесняваме че имаме сдвоени пешки по линията “c”, има ли смисъл да играем (15. ... c5, за да се избавим от тази пешка. С какво пешката на “c7” е по-лоша от пешката на “c3” не се знае, а още повече белите могат да завладеят важния пункт “d4”, с коня, или даже с офицера. Така че, отговора е лесен. На 15. ... be7 - белите могат да отговорят с 16. rb1. Не изглежда лошо - 15. ... rb8 16. rb1 rb6 - с намерение да се размени топа на “b6” и така да се подобри пешечната структура на черните.)

Партията продължила така:

15. ... bc6 16. 0-0

На (16. rb1 - неприятно 16. ... qe4 и белия топ няма задоволително поле по линията “b”. На 17. rb2 ще последва - 17. ... ba3).

16. ... rb8

Но не (16. ... be7, поради - 17. rb1 qe4 18. qd2).

Ще кажете: До тука нищо особено, освен завладяването на откритата линия. Разбира се, такива ходове влияят върху оценката на позицията, облекчават понататъшната игра, затруднява действията на противника и не рядко решават изхода на партията.

17. re1

Белите за всеки случай се пазят от (17. ... qe4.) Вижда се че положението на белите е тежко и не се вижда активен план за игра. На (17. a4 - с идея 18. ba3, - черните разполагат с 17. ... rb3. Но даже и при размяната на чернополите офицери, владеенето на линията “b” и слабите пунктове “b2 и b3”, се оказват решаващ фактор. Видимо тук белите пропускат шанса да организират по-упорита защита, играейки 17. qg5 - оказвайки въздействие върху царския фланг, защитавайки пешката на “g2” и развързвайки коня на “f3”. (С. Долматов)

17. ... be7

Полезен развиващ ход. Такава игра е много неприятна за всеки противник.

18. h4

Пешката е готова в случай на рокада, да даде някаква надежда за каквато и да е атака. Сега черните как трябва да задържат инициативата. Как ви изглежда хода (18. ... kd7 - Какво биха постигнали черните сдвуявайки топовете по откритата линия “b”, оставайки царския фланг на произвола на съдбата. Така те се ангажират да не разкриват позицията до края на партията. Този ход не е ли отговорен. Разбира се по-просто е да се направи рокада, след което да се опита нахлуване по линията “b”, без да е ясно какво ще се прави понататък. А как ще се действа срещу 19. h5. Да се допусне ли пешката до “h6”, или да бъде посрещната с 19. ... h6. В последния случай трябва да се съобразяваме с прегрупирането на белите фигури по царския фланг, - qf4, qg4, re3, ne1, rg3, не давайки шансове за контраигра на противника.)
Интересен и също отговорен ход е (18. ... g5 19. hxg5 rg8 - и вземане на “g5”. Белите биха отговорили 20. kf1 - с идея укриване на “e2”, в случай на жертва на фигура.
Ако се подготви 19. ... g5 посредством 18. ... rg8 - тогава белите ще играят ли обезателно “kf1”, тогава?)
На другия подготвящ ход (18. ... h6 - белите вероятно биха се опитали да блокират царския фланг с 19. h5).
Предлагате (18. ... ba8, - защо? За да играете “c7-c5”, - допустимо ли е сега. 19. qe2 c5 20. be3, след това reb1, ne1 - и белите си развързват играта. Има ли смисъл от такава игра за черните).
Хода (18. ... qa5 - с идея 19. ... ba3 - е нелогичен, тъй като сменя пасивния офицер на “c1” и се лишаваме от двойката офицери).

Стратегията на черните трябва да е свързана с контролирането на диагонала “a8-h1” от дамата и офицера.

18. ... h5!

Това е вярното решение. Въпреки че се отслабва пункта “g5”, Важното е да не се допуска маневрата на белите - qf4, qg3 и ng5. От друга страна се усилва натиска върху пункта “g2”, включвайки топа в атаката по пътя - “h6, g6, g4”.

19. qe2

Единствена защита. Какво трябва да правим сега? - да разчистим големия диагонал, макар и с цената на пешка.

19. ... g5! 20. bxg5 bxg5 21. hxg5 h4

Ако черните сега можеха да играят - h4-h3, то борбата щеше да завърши, но у белите все още се намира рисурс за спасение.

22. reb1 rb6

Жалко ще е да се върне топа на “a8” отстъпвайки откритата линия. Ако ще сменяме топа, то нека да е на най-изгодното поле “b6”. Сега разбираме че ако бяхме играли “c7-c5” по-рано, този ход нямаше да го има. Значи пешката на “c7” има своите преимущества. Всяка размяна е като търговска сделка. Вие предлагате стока, на вас предлагат друга и всеки се стреми да извлече каквато и да е изгода. В случая черните предлагат размяна на “b6”, оправяйки сдвоените си пешки. А какво да правят белите. Може ли топа им на “a1” вечно да стои в ъгъла?

23. rxb6 cxb6 24. ne1 h3 25. qf3 hxg2

Черните атакуват, но това съвсем не означава че те машинално трябва да се отклоняват от размяната на дамите. Груба грешка ще бъде ако черната дама отстъпи на (25. ... qd7 или 25. ... qb5, поради 26. qf6, с последващо 27. g6 и не се знае кой кого атакува).

26. qxd5 bxd5 27. nxg2

Може да се каже, - черните уж правилно са играли до тук, а получиха ендшпил без пешка. Не са ли сбъркали в оценката. Следващия ход показва че няма грешка и че всичко е наред.

27. ... rh3!

Позицията на белите е много тежка, даже безнадеждна. После:
28. rc1 b5
Белите се предали. Защо? Защото царят и коня нямат полезен ход.
На (29. f4 - решава rg3 30. rc2 b4 и обща размяна на “g2”.)
Остава само ходове с топа по първа и втора линия - 29. rc2, rc1, rc2. През това време черния цар се предвижва до полето “c6”, след което пешките “a6-a5”, “b5-b4” и т.н.

Защо черните побеждават.

Кой бешеглавния герой. Разбира се, белополия офицер който нямаше опонент. Много често в Френска защита белополият офицер на черните се оказва слаба фигура, докато в тази партия той беше главно действащо лице. Тази партия е играна от Косиков, още когато е бил кандидат-майстор.

План-в-ендшпила Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница


 

Оценката не трябва да бъде праволинейна. Не следва да се разбира че тя се свежда само до определянето на чия страна е преимуществото. Оценката се състои също така и от отчитане на материалното съотношение на силите, отчитане на позиционните фактори и т.н. Значи, не оценяваме само наличието на фигурите и пешките заемащи определено положение на дъската, не само силните им страни до момента, но и потенциала който имат двете страни. Колкото повече различни позиционни похвати знаете, толкова по-точна ще бъде вашата оценка на позицията стояща на дъската в настоящия момент и тази която може да се получи след това.

М. Ботвиник - Н. Сорокин (Москва 1931 г.)

 

Дамски гамбит

Коментар на М. Юдович

1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 e6 4. Nc3 Nbd7 5. Bg5 Be7 6. e3 O-O 7. Bd3 c6 8. O-O a6 9. a4 dxc4 10. Bxc4 c5 11. dxc5 Bxc5 12. Qe2 h6 13. Bh4 Be7 14. Rfd1 Nh5 15. Bxe7 Qxe7 16. Rd2 Nb6 17. Rad1 Qc5 18. Ba2 Nf6 19. e4 e5

Белите стоят активно, спор няма. Но как да използват минималното преимущество което имат в развитието и откритата линия “d”. На черните им е необходимо само да играят ... bg4 или даже ... be6 - и главните трудности за тях може да се окажат зад гърба им.
Какво ще кажете за (20. nd5 - естествен но, не-добър ход. Защо? Защото се основава на общи съображения, базирайки се само на слабостта на важния централен пункт “d5” и затова превземането му не може да се впишев плана на белите. За да е ясно ето примерен вариант - 20. ... nbxd5 21. bxd5 qe7 22. h3 nh5 - и черните получават реални контрашансове.)

20. Qe3!

Според Ботвиник този ход е явно неучевиден, но така или иначе е най-точния. С размяната на дамите слабостите в позицията на черните стават очевидни. Може да се каже че вече е дошъл ендшпила, а черните още не са развити и не се вижда как могат да се противопоставят срещу контрола върху откритата линия “d”. Пешката на “e5” стана много слаба и за да я защитят черните са принудени да разменят офицера си за коня на “f3”, като това довежда до отслабване на дамския фланг и полето “f7”. Сдвоените бели пешки не оказват някакво съществено значение върху оценката на позицията. Да се отклонят ОТ размяната НА ДАМИТЕ РАЗБИРА СЕ, ЧЕРНИТЕ НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ. Qxe3 21. fxe3 Ba5 Nc8

Ако, 22. ... nbd7 23. h3 bxf3 24. gxf3 nc5 25. b4 ne6 26. bxe6 fxe6 27. na4, - с идея nc5 и белите получават явно превъзходство.
Ако вместо 24. ... nc5 - черните играят 24. ... rfd8 - то тогава ще бъде много силно 25. nd5! - оказвайки силно въздействие по линията “d”.)

23. Rc1 Bxf3 24. gxf3 Ne7 25. Nd5

Обстоятелствата вече се измениха и заемането на полето “d5” ще доведе ДО ГОЛЕМИ ТРУДНОСТИ ЗА ЧЕРНИТЕ.

26. ... nc6

Черните могат да опитат да получат контрашансове в варианта (25. ... nfxd5 26. exd5 nf5, но белите могат да ги лишат от такива надежди продължавайки не, - 26. exd5 а изберат енергичното - 26. bxd5)

26. Nxf6+ gxf6 27. Rd7 Rab8

Незадоволително е - (27 ... nxa5 28. rcc7)

28. Kf2

Организира решаващо взаимодействие на фигурите.

Nxa5 29. Rcc7

Линията “c” се разкрива и това трябва да се използва.

29. ... Rbc8 30. Rxf7 Rxc7 31. Rxc7+ Kh8 32. Bd5 b5

На (32. ... rb8 33. rf7)

33. b3 Rd8 34. Kg3 f5 35. Kh4

Тържество на планомерната стратегия на белите. При материално равенство преимуществото на белите е впечатляващо.

35. ... fxe4 36. fxe4 Rd6 37. Kh5 Rf6 38. h3 Rd6 39. h4 Rb6

Черните са с вързани ръце и крака. Техния цар и кон нямат буквално никакъв ход, принудени пасивно да чакат, маневрирайки с топа.

40. Kg4 Rf6 41. Ra7 Rb6 42. Re7 Rd6 43. Rc7 Rf6 44. Ra7 Rb6

Белите повтарят ходовете за спечелване на време.

45. Rc7 Rf6 46. Kh5 Rd6 47. Bf7 Rf6

На (47. ... nc6 48. bg6)

48. Bg6 Nxb3 49. Kxh6 Rf8

Не спасява и - (49. ... kg8 50. kg5 rf1 51. h5 и пешката безпроблемно достига до “h8”.)

50. Rh7+ Kg8 51. Rg7+ Kh8 52. Bf7

Заплашва - (53. rh7 с мат и затова хода на черните е задължителен.)

52. ... Rxf7 53. Rxf7 Kg8 54. Kg6 Nd2 55. Rd7 и черните се предали.

План-в-ендшпила Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница


 

О. Романишин - е. Тарджан (Рига 1979 г.)

Партията в pgn формат

Английско начало

1. Nf3 c5 2. c4 Nf6 3. g3 Nc6 4. Bg2 d5 5. cxd5 Nxd5 6. Nc3 e6 7. O-O Be7 8. d4 O-O 9. e4 Ndb4 10. d5 exd5 11. exd5 Nd4 12. a3 Nxd5 13. Nxd4 Nxc3 14. bxc3 cxd4 15. cxd4

Да се опитаме да намерим перспективните възможности за двете страни. Централната пешка на белите е проходна, но също така е изолирана и може да стане слаба, в случай че белите закъснеят с развиването на инициативата. За белите е необходимо да въздействат по диагонала “a8-h1” по който е разположен активно офицера на “g2”. От съществено значение е и линията “b”, по която дамския топ може да прояви своята сила. Първостепенна задача за черните се явява неутрализирането на офицера на “g2”. Ако им се отдаде да поставят белополия си офицер на пункта “d5” през “e6” то, те не биха изпитвали никакви трудности. Rb8 16. Rb1 b5 17. Qd3 Rb6?

Тук беше наложително (17. ... b4 - ликвидирайки доминирането на противника по линията “b” и опростяване на играта. Това давало на черните напълно приемливо положение.)

18. Bd2!

Заплашва (19. ba5)

Qd7 19. Rfc1 Ra6

Независимо от несложната позиция, положението на черните стана трудно. Топа на “a6” явно не е на мястото си.

20. Bb4! Bxb4 21. axb4 Rd6

Неудачните маневри на черните доведоха до това, бялата пешка по линията “d” да придобие голяма сила. Черните успяха да закрият линията “b”, но се появи път за нахлуване по вертикала “c”. 22. d5 a6 23. Rc5 Qg4 24. Qc3 Bb7 25. Re1 Rfd8 26. h3 Qg5 27. Re5 Qf6 28. Qe3 Kf8 29. g4!

Отнема жизнено важното пространство на черните фигури. Добре построената и логична игра на белите им дава явно преимущество. В не-малка степен за това допринесе и обстоятелството че черните не успяха да противодействат на плана на белите с активни действия. Техните нещастия започнаха от грешния ход - (17. ... rv6), който е резултат от неправилна оценка на позицията.

R6d7 30. Rc1 Qd6

Губи се фигура при (30. ... bxd5 31. qc5+)

31. Re1! Qb8 32. Qc5+ Kg8 33. g5 Rc7?

Ускорява поражението. Намерете сами план за реализация на преимуществото след силното (33. ... g6.(

34. Qxc7. Черните се предават.

Източник: dvorecki - Секреты дебютной подготовки

План-в-ендшпила Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница