Индекс на статията

Втори етап от избора на план. Избора на настъпателен, или отбранителен план, винаги се определя от обективната оценка на позицията. Позициите се различават по своите специфични особености. За всяка една от тях съществуват определени правила за начина на борба,при добри, лоши, или равни позиции. В добри позиции например, при превъзходство в развитието, трябва да се постараем да попречим на противника да завърши мобилизацията на своите сили. За тази цел следва да избираме по възможност такива ходове които съдържат в себе си конкретни заплахи, принуждаващи противника да губи време и сили за тяхното отразяване. Не рядко такива ходове се свързват с тактически удари помагащи за разкриване на играта и бързо добиране до неприятелския цар.