Индекс на статията

 

Тази партия е играна в Оренбург, през 1972 г. - полуфинал на профсъюзно първенство на ссср. между в. Агзамов - А. Косиков

Партията в pgn формат

Френска защита

1. e4 e6 2. d4 d5 3. nd2 nc6

Обикновено се играе (3. ... nf6 или 3. ... c5)

4. ngf3 nf6 5. e5 nd7 6. bb5

Главните продължения са: (6. nb3, или 6. be2) но, може да се играе и така.

6. ... a6

Спорно решение. Заслужаваше внимание (6. ... be7 или 6. ... a5)

7. bxc6 bxc6 8. c4

Тук силно е (8. nb3 - с идея na5. Ако черните изберат 8. ... c5 - Възможно е 9. ng5 be7 10. na5 - принуждава хода 10. ... nb8 и позицията на белите е за предпочитане.)

Как биха отреагирали черните на 8. c4.
Започването на активни действия в центъра чрез 8. ... f6, е изгодно обикновено за страната която е по-добре развита. В случая това едва ли е редно за черните. Точно така можем да оценим и хода 8. ... c5. На такива ходове като 8. ...f7-f6 и 8. ... c6-c5 - трябва да се обръща по-особено внимание.
Вглеждайки се внимателно позицията, забелязваме че белите са изпреварили противника в развитието и почти се готови да направят рокада. Ето защо всякакво разкриване на центъра, ще е опасно за черните. Да ли хода 8. ... a5 е силен - с идея 9. ... ba6, зависи от това - да ли белите са направили рокада.Офицера на “a6” - ще стои силно на това поле, ако царя на белите е още в центъра, а при царски топ на “e1”, - офицера на черните ще бъде извън игра. Това показва че не следва да определяме позицията механически само с пресмятане на варианти. Това разберем ли го, то това би ни помогнало да намерим верен стратегически план. С какво е характерна тази позиция. Белите са разменили единия си офицер и сега черните ще разполагат с двойка офицери, - срещу офицер и кон. Както знаем за стратегията с два офицера, където диагоналите се разкриват за тях. Освен това има друго много важно в подобни позиции съображение.Играейки с два офицера, срещу офицер и кон, ние трябва да докажем силата на своя офицер който няма опонент. В случая, ако докажем че белополлия офицер е фигура, а не - наблюдател, то само така би проличала силата на двойката офицери.

8. ... dxc4

Черните играят този ход не само заради последващото, (... a5, но те планират да развият своя офицер на “b7” и в случай да проведат “c6-c5”, захващайки големия диагонал. Вероятно белите трябваше просто да вземат пешката на “c4” - 9. nxc4, на което може да се отговори с 9. ... nb6, - но все пак е добре 9. ... a5 - не допускайки коня на “a5”).

Но белите избират:

9. qa4 - недооценявайки отговора на черните,- 9. ... nb6!.

Отдаването на пешката на “c6”, разкрива диагонала за белополия офицер, а пешката на “c4” - може още да потрябва.

10. qxc6+ bd7 11. qe4 bb5

Офицера вече проявява активност. Сега не може (12. 0-0 поради 12. ... c3) Затова следващия ход на белите е принуден.

12. nb1 qd5

Размяна на дамите.

13. qe3

Черните получават по-добра позиция и при (13. qxd5 nxd5 14. nc3 nxc3 15. bxc3 или 14. ... bb4.)

Черната дама е разположена на това поле активно, но тя ще бъде още по-силна ако офицера на черните застане на полето “c6”, затова е необходимо да се предприемат мерки срещу нейното отесняване от центъра чрез 14. nc3

13. ... na4

Ходовете по крайните линии ще бъдат оправдани само когато са свързани с разумни идеи. В случая се цели размяната на кон за кон. Както вече отбелязахме черните имат двойка офицери и няма да е добре за тях да разменят чернополия си офицер за белия кон на “c3”, тъй като белите биха получили шансове за контраигра по диагонала “a3-f8”14.

nc3 nxc3 15. bxc3

Оценката на позицията е ясна, - черните имат преимущество. Какво е характерно за позицията и защо оценката е такава. Белите няма с какво да противопоставят на силния белопол офицер когато е на “c6”, а конят им ще бъде по-слаб от офицера. В случая, ако този офицер беше пасивен, то преимуществото на двата офицера нямаше да го има. Както отбелязахме по-горе - преимущество на двата офицера ще има само тогава когато успеем да докажем силата на офицера който няма опонент. Ако махнем от дъската чернополите офицери, - това ще бъде изгодно за белите тъй като офицера им на полето “c1” е пасивен. Така или иначе позицията на черните все пак щеше да си е за предпочитане, заради превъзходството на белополия офицер над коня, а двойката офицери още повече подчертават тяхната сила. Не на последно место да отбележим един също много важен елемент от мителшпила, - откритата линия. Вероятно би имало значение кой ще завладее линията “b”.

Как бихме продължили нататък. Върху кои ходове трябва да насочим нашето внимание, ако сме с черните. Да проследим следните възможности: - развиващия ход (15. ... be7, захващащия диагонала ход 15. ... bc6 и накрая - разполагащия на откритата линия топ 15. ... rb8.) Кой от тях е точен.
Трябва ли да се притесняваме че имаме сдвоени пешки по линията “c”, има ли смисъл да играем (15. ... c5, за да се избавим от тази пешка. С какво пешката на “c7” е по-лоша от пешката на “c3” не се знае, а още повече белите могат да завладеят важния пункт “d4”, с коня, или даже с офицера. Така че, отговора е лесен. На 15. ... be7 - белите могат да отговорят с 16. rb1. Не изглежда лошо - 15. ... rb8 16. rb1 rb6 - с намерение да се размени топа на “b6” и така да се подобри пешечната структура на черните.)

Партията продължила така:

15. ... bc6 16. 0-0

На (16. rb1 - неприятно 16. ... qe4 и белия топ няма задоволително поле по линията “b”. На 17. rb2 ще последва - 17. ... ba3).

16. ... rb8

Но не (16. ... be7, поради - 17. rb1 qe4 18. qd2).

Ще кажете: До тука нищо особено, освен завладяването на откритата линия. Разбира се, такива ходове влияят върху оценката на позицията, облекчават понататъшната игра, затруднява действията на противника и не рядко решават изхода на партията.

17. re1

Белите за всеки случай се пазят от (17. ... qe4.) Вижда се че положението на белите е тежко и не се вижда активен план за игра. На (17. a4 - с идея 18. ba3, - черните разполагат с 17. ... rb3. Но даже и при размяната на чернополите офицери, владеенето на линията “b” и слабите пунктове “b2 и b3”, се оказват решаващ фактор. Видимо тук белите пропускат шанса да организират по-упорита защита, играейки 17. qg5 - оказвайки въздействие върху царския фланг, защитавайки пешката на “g2” и развързвайки коня на “f3”. (С. Долматов)

17. ... be7

Полезен развиващ ход. Такава игра е много неприятна за всеки противник.

18. h4

Пешката е готова в случай на рокада, да даде някаква надежда за каквато и да е атака. Сега черните как трябва да задържат инициативата. Как ви изглежда хода (18. ... kd7 - Какво биха постигнали черните сдвуявайки топовете по откритата линия “b”, оставайки царския фланг на произвола на съдбата. Така те се ангажират да не разкриват позицията до края на партията. Този ход не е ли отговорен. Разбира се по-просто е да се направи рокада, след което да се опита нахлуване по линията “b”, без да е ясно какво ще се прави понататък. А как ще се действа срещу 19. h5. Да се допусне ли пешката до “h6”, или да бъде посрещната с 19. ... h6. В последния случай трябва да се съобразяваме с прегрупирането на белите фигури по царския фланг, - qf4, qg4, re3, ne1, rg3, не давайки шансове за контраигра на противника.)
Интересен и също отговорен ход е (18. ... g5 19. hxg5 rg8 - и вземане на “g5”. Белите биха отговорили 20. kf1 - с идея укриване на “e2”, в случай на жертва на фигура.
Ако се подготви 19. ... g5 посредством 18. ... rg8 - тогава белите ще играят ли обезателно “kf1”, тогава?)
На другия подготвящ ход (18. ... h6 - белите вероятно биха се опитали да блокират царския фланг с 19. h5).
Предлагате (18. ... ba8, - защо? За да играете “c7-c5”, - допустимо ли е сега. 19. qe2 c5 20. be3, след това reb1, ne1 - и белите си развързват играта. Има ли смисъл от такава игра за черните).
Хода (18. ... qa5 - с идея 19. ... ba3 - е нелогичен, тъй като сменя пасивния офицер на “c1” и се лишаваме от двойката офицери).

Стратегията на черните трябва да е свързана с контролирането на диагонала “a8-h1” от дамата и офицера.

18. ... h5!

Това е вярното решение. Въпреки че се отслабва пункта “g5”, Важното е да не се допуска маневрата на белите - qf4, qg3 и ng5. От друга страна се усилва натиска върху пункта “g2”, включвайки топа в атаката по пътя - “h6, g6, g4”.

19. qe2

Единствена защита. Какво трябва да правим сега? - да разчистим големия диагонал, макар и с цената на пешка.

19. ... g5! 20. bxg5 bxg5 21. hxg5 h4

Ако черните сега можеха да играят - h4-h3, то борбата щеше да завърши, но у белите все още се намира рисурс за спасение.

22. reb1 rb6

Жалко ще е да се върне топа на “a8” отстъпвайки откритата линия. Ако ще сменяме топа, то нека да е на най-изгодното поле “b6”. Сега разбираме че ако бяхме играли “c7-c5” по-рано, този ход нямаше да го има. Значи пешката на “c7” има своите преимущества. Всяка размяна е като търговска сделка. Вие предлагате стока, на вас предлагат друга и всеки се стреми да извлече каквато и да е изгода. В случая черните предлагат размяна на “b6”, оправяйки сдвоените си пешки. А какво да правят белите. Може ли топа им на “a1” вечно да стои в ъгъла?

23. rxb6 cxb6 24. ne1 h3 25. qf3 hxg2

Черните атакуват, но това съвсем не означава че те машинално трябва да се отклоняват от размяната на дамите. Груба грешка ще бъде ако черната дама отстъпи на (25. ... qd7 или 25. ... qb5, поради 26. qf6, с последващо 27. g6 и не се знае кой кого атакува).

26. qxd5 bxd5 27. nxg2

Може да се каже, - черните уж правилно са играли до тук, а получиха ендшпил без пешка. Не са ли сбъркали в оценката. Следващия ход показва че няма грешка и че всичко е наред.

27. ... rh3!

Позицията на белите е много тежка, даже безнадеждна. После:
28. rc1 b5
Белите се предали. Защо? Защото царят и коня нямат полезен ход.
На (29. f4 - решава rg3 30. rc2 b4 и обща размяна на “g2”.)
Остава само ходове с топа по първа и втора линия - 29. rc2, rc1, rc2. През това време черния цар се предвижва до полето “c6”, след което пешките “a6-a5”, “b5-b4” и т.н.

Защо черните побеждават.

Кой бешеглавния герой. Разбира се, белополия офицер който нямаше опонент. Много често в Френска защита белополият офицер на черните се оказва слаба фигура, докато в тази партия той беше главно действащо лице. Тази партия е играна от Косиков, още когато е бил кандидат-майстор.

План-в-ендшпила Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница