Индекс на статията

Оценката не трябва да бъде праволинейна. Не следва да се разбира че тя се свежда само до определянето на чия страна е преимуществото. Оценката се състои също така и от отчитане на материалното съотношение на силите, отчитане на позиционните фактори и т.н. Значи, не оценяваме само наличието на фигурите и пешките заемащи определено положение на дъската, не само силните им страни до момента, но и потенциала който имат двете страни. Колкото повече различни позиционни похвати знаете, толкова по-точна ще бъде вашата оценка на позицията стояща на дъската в настоящия момент и тази която може да се получи след това.