Индекс на статията

Тези примери показват, че и в срещите между играчи от екстра класа, правилната оценка на позицията се явява като решаващ фактор за успеха.