Как се инсталират, или премахват енджини в winboard. Има два начина: Първия, който е по-лесен, - чрез програмата менаджер - EngMan, а другия, посредством редактиране на командния (текстов) файл с разширение (ini) и с име winboard, намиращ се в инсталационната папка winboard на програмата в дял "c". Този файл ще бъде създаден след първото стартиране на програмата. Добавянето на всеки енджин може да се раздели на две схематични части: 1. Написване на командните редове в файла winboard.ini. 2. Редактиране на ini-файла и файловете с различни разширения (ако енджина има такива файлове), които определят различните опции за работа на дадения енджин. По правило всеки силен енджин разполага с управляващ ini-файл. А сега за структурата на ini-файла. Той се дели на три блока. В първия са описани параметрите за програмата winboard, които са зададени в вашия компютър (цветове, шрифтове и т.н.) Втория - включва списък с адресите и необходимите настройки за игра в интернет, посредством използване на winboard. Третия блок - съдържа списък на добавените енджини. Да предположим че все още нямате инсталиран winboard на вашия компютър, а смятате да го сторите, то можете първо да създадете две папки в дял "c". Едната с име например: "chess", а другата с име - engines. Папката - engines поставете в папката - chess. Сега инсталирайте winboard в папката - chess, а ако е портативна версия можете там да я разархивирате. Разбира се, можете програмата да я инсталирате направо в дял "c", което е обичайно, но ако смятате да използвате голям брой енджини, (а те съвсем не са малко), ще е добре да бъдат в отделна папка, тъй като при евентуално де-инсталиране на winboard, или при смяна на версията всички енджини с техните настройки ще бъдат изтрити заедно с winboard.ini файла. Затова е добре предварително да направите копие на този файл, за да замените оригиналния с него и така няма да се налага отново да инсталирате всичките енджини. И така, енджините с своите папки се поставят в папката "engines", в зависимост от операционната ви система. Ако вашата е 32-битова ще оставите 32-битовите енджини и ще изтриете 64 битовите, ако има такива. И така, нека да инсталираме един енджин например, "RobboLito_009_w32". Сега за този изпълним файл (exe) Създайте папка с име - RobboLito и го поставете в нея. Възможно е към този файл да има и други файлове, които също трябва да бъдат в тази папка. Сега отворете папката - winboard към програмата и в нея намерете файла winboard.ini (конфигурационен). Както отбелязах по-горе, за да се появи този - ini файл, трябва поне веднъж да сте стартирали програмата, за да бъде той създаден. Сега отворете файла и намерете последния блок с списъка с енджини който е разделен на две секции: /firstChessProgramNames={ и /secondChessProgramNames={. Командните редове се налага да се изписват два пъти тъй като енджините трябва да могат да се превключват към winboard, както при игра с белите фигури, така и с черните. Така и в двете секции въвеждате името на енджина и пътя до него (папката "engines"). Командните редове за този енджин могат да изглеждат така: "robbolito" /fUCI /fd="c:\chess\engines\robbolito" и в втората секция - "robbolito" /sUCI /sd="c:\chess\engines\robbolito" По какво се различават двете секции? След името на енджина за белите се поставя /fuci /fd, а за черните /suci /sd. Ако искате можете да поставите папките с енджини направо в папката - winboard, то тогава няма да има нужда да посочвате пътя към изпълнимия файл.exe на енджина. Сега след като сте направили нужните промени, остава при затваряне на файла да запазите промените и да стартирате winboard. За да няма проблеми при конфигурирането на енджина, името на изпълнимия - "exe" файл не трябва да съдържа точки и тирета. Например: rybka-1.2 ще бъде rybka12 Ако в името на изпълнимия файл се съдържат интервали то трябва да бъде в кавички. Преди да правите някакви промени в конфигурационния файл.ini, създайте копие на този файл и го поставете в друга папка, за да можете да върнете предишното положение в случай че нещо не сработи, или не ви харесват промените. Ако този начин за добавяне на енджини ви се е сторил труден, използвайте този Менаджер който ще редактира "ini-файла" вместо вас. Всеки енджин има различни възможности и настройки. Всичко зависи от човека който го е програмирал. Даже две версии от един енджин съставени от един и същ автор могат да бъдат коренно различни.

Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница