Главната цел на шахматната игра е - да се даде мат на противниковия цар. Шахматната партия се дели на три части:

  1. Дебют Начало на играта,
  2. Мителшпил: Средна част
  3. ендшпил: Крайна част.

Всички фигури се движат по дъската по определени правила. Те не могат при движение да прескачат свои или чужди фигури с изключение на коня. Всички фигури могат да се връщат назад, докато пешките нямат това право. Всяка една от фигурите може да заеме което и да е достъпно за нея поле. Начинаещия шахматист не бива да избира обезателно такъв ход с който се взема пешка или фигура. В шахмата "вземането" не трябва да бъде на първо място. Но ако може да се вземе чужда фигура "безвъзмездно", то тогава разбира се може да се вземе. В случай че се наложи да се даде фигура, то тя не трябва да се дава "даром", а да се вземе нещо насреща, както е в търговията. Всяка една от фигурите може да бъде едновременно атакуваща и атакувана, защитаваща и защитена.

Най-важната, но и най-уязвимата фигура в шахматната игра е царят.
Тази фигура се движи в всички посоки - по хоризонтални и вертикални линии, а също така и по диагонали, но без да прескача полета.
Например: Ако царят е на полето “d4” той може да отиде на “d5, e5, e4, e3, d3, c3, c4, c5”.
Когато царят е под удар от неприятелска фигура, то той ще бъде “шах” и трябва задължително да отиде на друго поле което не е под удар, или шаха да бъде прикрит от своя фигура. Ако царят не може да се скрие от шаховете, или казано иначе - няма поле за отстъпление, то тогава ще му бъде обявен: “мат”. В случаите когато царят не е шах но няма ход, както и неговите фигури, то тогава ще бъде обявен: “пат”. Даже противника да има голямо материално преимущество ще бъде присъдено също “реми”.
Когато атакувания цар отстъпва по едни и същи полета, за да избегне мат,е преследван постоянно от шахове, - това ще бъде реми с вечен шах.
За реми се зачита също тогава когато двете страни повтарят едни и същи ходове, три пъти подред.
В продължение на 50 хода ако не се размени пешка или фигура, това също ще се зачете за реми.
Без съмнение реми е също когато на дъската липсва материал достатъчен за победа, или останат само царе.
Царете не могат да стоят един до друг, на съседни полета и не могат да си дават “шах” един на друг. Царят е единствената фигура която не може да бъде взета от противникова. Той може да вземе чужда фигура стояща на едно поле от него само когато тя не е защитена от своя.

Кога е възможна рокадата. Един от начините да обезопасим своя цар е да се направи „рокада“. Така той ще бъде защитен от колона от пешки и фигури, като той остава дълго време на мястото си, за да не пречи на координацията на своите фигури. Своята сила в повечето случаи, царят проявява в ендшпила, когато много от фигурите са извън играта. В митершпила рядко можем да го видим да излиза напред. Ако навреме не се направи рокада, то царят може да попадне под силна атака. В центъра той е най-уязвим, тъй като противниковите фигури най-лесно могат да достигнат до него.
Има два вида рокада:
малка и голяма.
Малката се прави на царския фланг, като царят заема полето „g1-g8“, а топът „f1-f8“.
Голямата на дамския фланг, като царят заема „c1-c8“, а топът „d1-d8“.
Има някои положения, при които не може да се прави "рокада":
1. Когато царят или топа, на чиято страна се прави рокадата, са правили ход преди това,
2. Не трябва да има фигури между тях,
3. когато царят е под удар – шах;
4. когато преминава поле, което е контролирано от противникова фигура;
5. когато полето, което трябва да заеме при рокадата, е под удар.
Важно е да се знае че когато се прави рокада, се хваща първо царят, след това топа. В противен случай, при вдигане първо на топа, може да се изтълкува това като ход с топа.

Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Мат-кон-офицер Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриване завличане промеждутъчен-ход отвличане Неутрализиране свръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. Гамбит Контра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-план План-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. Етюди Отидете на началната страница