Ендшпилът е последната фаза от играта. Обикновено в този стадий се преминава, когато много фигури са изчезнали от дъската. Този стадий се дели на категории според фигурите, които играят решаваща роля. Важно е да се знае че не винаги при отсъствие на дамите настъпва последния стадий. Така например,
ако двете страни притежават дами и независимо по колко пешки, то този ендшпил се нарича - дамски.
Ако вместо дами страните имат топове, то ендшпила ще бъде - топовен.
Това се отнася и за ендшпилите с пешки и офицери - офицерски,
пешки и коне - конски,
само пешки - пешечни и т.н.
В края на играта стратегията става по-друга. Много често главната цел е пешките да тръгнат напред, за да успее някоя от тях да достигне осмия хоризонтал, превръщайки се в дама, а в изключителни случаи и в лека фигура, за постигане на материален превес. Сега царят става главно действащо лице, което вече не се страхува от мат и сам тръгва напред да атакува неприятелските фигури.

На пръв поглед пешечните ендшпили изглеждат прости, но всъщност в тях се крият много тънкости. За да се овладее този тип ендшпил, е добре да се знаят най-важните принципи на ендшпила, като:
Централизация на царя,
Пространство,
Отесняване,
Опозиция,
Защитена проходна пешка,
Изолирана проходна пешка,
крайна пешка,
Подвижна пешка,
Квадрат,
Триъгълник,
пробив,
Блокада,br/> Двойна заплаха,
фиксиране,
Обход,
Цунгцванг,
Резервен ход.

Някои от тези принципи могат да бъдат гръбнака на стратегията изградена още от дебюта. Ето примери в които се използват някои от тези идеи.
Мат с офицер и кон.
По принцип този ендшпил не е сложен, но трябва да се знае механизма на взаимодействие между царят, офицера и конят. За да се постигне мат, първо трябва да се отесни царят на слабата страна от центъра, в този ъгъл отговарящ по цвят на офицера. След това се прегрупират офицера и конят за да се нанесе финалния удар. Не трябва да се допуска царят на слабата страна да търси спасение в ъгъла, който е противоположен на цвета на офицера, защото там мата ще бъде невъзможен. В случай че силната страна не успее да даде мат в продължение на 50 хода, партията се зачита за реми.

Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Незрящите. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница