Тази опция от програмата Fritz може да се активира от меню: "инструменти-анализ, подменю: пълен анализ" (full analysis) - Клавишна комбинация: "alt+y". Програмата не само коментира партиите на високо ниво и то на езика който сте избрали, но също така умее да разпознава възможните тактически прийоми, показва ходове не-играни в партията представляващи интерес за шахматиста, графично показва промяната на оценката на текущата позиция по време на игра. Също така ви дава ясна представа за това, как се е развивала  партията и кога са били извършени решаващите грешки. Можете да активирате функцията - автоматичен анализ в прозореца на дъската не само за текущата партия, но също така и в прозореца с базите. За да активирате опцията трябва първо да отворите конкретната партия, след което да я затворите с "Escape" и тогава натискате клавишната команда "alt+y". В диалоговия прозорец ще видите няколко различни опции. Ако просто щракнете върху "ok", ще започне автоматичния анализ. Можете да го спрете като натиснете върху бутона "stop", който СЕ появява В панела на менюто. Ето опциите които ще бъдат на ваше разположение. Време за анализ На ход: (calculation time move), или време за анализ на партия: (calculation time game) - указва минутите за ход, или общото време в минути за анализ на цялата партия. Секунди за анализ На ход: (calculation time move sec) - показва минималното време (в секунди) което програмата ще губи за ход. При възникване на варианти, то същото време ще бъде използвано за всеки ход от основния вариант. Естествено че колкото повече време зададете, то толкова по-качествен ще бъде анализа. Грешки: (threshold) - Тук определяте чрез цифрови стойности, кога програмата трябва да отчита даден ход  като грешка. Ако въведете високо значение на грешката (например, 300 = три пешечни единици), то тогава ще бъдат разглеждани само грубите грешки. В случай че сте указали доста ниско значение, то коментарите към хода ще започват с думите: Би било по-добре да се играе ... показвайки съответните варианти. Справочна база: (reference-DB) - Ако програмата има достъп към голяма база-данни, то това ще ви  даде възможност да получите обстойни коментари към приведените партии от указаната база, а също така новинки ако има такива. Щракнете върху пункта (справочна база) и от диалоговия прозорец покажете на програмата пътя към базата. Словесни коментари: (annotations verbose) - Обикновено програмата коментира партии с помощта на варианти и текстови символи. При поставяне на отметка върху този бутон, то коментарите могат да бъдат на вашия език. Графични коментари: (annotations  graphical) - Тази опция позволява да се включват към коментарите цветни стрелки и полета върху дъската. Тренировъчни въпроси: (annotations training ) - Позволява на програмата да задава въпроси по развоя на партията, подобно на викторина. Например: Как бихте опровергали този ход, защо белите не са играли това ... и т.н. Тези въпроси се появяват при възпроизвеждане на партията. Програмата даже поставя лимит за време и начислява точки за отговор на въпросите. Изтриване на старите коментари: (erase old annotations ) - В случай че тази опция е избрана, то всички по рано направени коментари ще бъдат изтрити от текста на партията. Страна: (side) - Тук можете да зададете да анализира, само за белите (white), за черните (black), за двете страни (both), за победителя (winner), или загубилия (loser). Съхранение: Този бутон се явява когато изберете партия, прилагайки към нея функцията "пълен анализ", чрез alt+y", или посредством  менюто. В този случай е нужно да укажите на програмата (поставяйки отметка върху съответния бутон), да бъдат  ли заменени коментарите от оригиналната партия (storage replace) с новите, или просто тези коментари да бъдат добавени отделно (storage append) в края на базата.

Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница