Редактиране и коментиране на партии в fritz. Партиите могат да съдържат освен графични  но и текстови коментари. Щракнете с десния бутон на мишката (контекстно меню) върху партия, или в прозореца на книга. Ще забележите че има редица опции и инструменти които можете да използвате. Трябва да знаете че направените от вас промени остават само в оперативната памет. За да ги съхраните в базата с партии, е необходимо да използвате опциите "съхрани" control+s, или "замени" control+r. Изтриване на вариант: Изтрива не само варианта, но и всичките му под варианти в партията. Изтрива, или заменя вариант върху който се намира курсура. Изтрива предни или следващи ходове: Премахва всички ходове преди или след текущата позиция на дъската. Ако изтриете предшестващите ходове, програмата автоматично въвежда описание на позицията, за да може дадения фрагмент от партията  да бъде зареден по-късно. Изтрива коментари: Изтрива всички коментари, включително текста и вариантите от партията. Изтрива коментари на fritz: Изтрива информацията от търсенето която програмата понякога въвежда в партията (ако сте го задали да го прави). "Отменя" alt+backspace. Текст преди или след хода: Двете функции посредством текстов редактор позволяват да се записват коментарите които след това се поставят преди или след хода. Бутоните в най-горната част от прозореца на редактора ви дават възможност да изберете езика на който искате да бъдат написани коментарите. От "меню-инструменти-опции-език", можете да укажите какъв език да използва програмата при отваряне на партиите. За по-голяма яснота в коментарите можете да използвате шахматни символи като: (!!) - превъзходен ход, (!?) - ход заслужаващ внимание, (?!) - съмнителен ход, (+-) - значително преимущество за белите, (+=) - минимално преимущество за белите, (??) - груба грешка, (-+) - значително преимущество за черните, (=+) - минимално преимущество за черните и т.н. които се записват в текста на партията и се съхраняват заедно с ходовете. Избор на шрифт: Позволява да указвате типа и размера на шрифта в записа на партията. Параметрите можете да определите от "меню-инструменти-опции-часовници+запис", или чрез клавишната комбинация "alt+control+o" след което посредством "control+tab" намирате раздел "часовници+запис".

Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница