Атака:
Атаката е тактическа операция, имаща за цел пряко нападение на неприятелския цар или фигури. Ефективността на атаката зависи от много позиционни фактори като: Открита линия, разположение на фигурите, баланс на силите в участъка на който се води операцията, наличие на уязвими пунктове в противниковия лагер и т.н. Основни видове атака могат да бъдат следните: Пешечна, фигурна, комбинирана (посредством фигури и пешки), динамическа, свързана с жертва на материал. Обектите за атака могат да бъдат различни, но главна мишена се явява царят на съперника. Прякото нападение върху царя, се нарича "шах". Обекти за атака могат да бъдат също, . слабо поле разположено в позицията на неприятеля, с цел неговото завладяване, унищожаване на слаби пешки, отвличане на фигури защитаващи пункт, цар, фигури, с идея тяхното атакуване. Слабите пунктове в прикритието на царя, обикновено се използват за нападение на царя.

Активна фигура:
Всяка фигура която може да вземе участие в ситуацията възникнала в момента, е активна.

Ан-пасан, или преминаване през бито поле:
Пешка която още с първия си ход прескачайки едно поле застава на един хоризонтал с чужда, то тя е преминала през бито поле. Така чуждата пешка може да я вземе заемайки това поле.

Блиц:
Блица е мълнияносен шах при който се използва съкратена контрола за игра. По правило се дава на състезател по 5 минути за обмисляне за цялата партия. Има контроли и по 3 минути, даже по 1. Партията губи този на когото е изтекло времето, или получи мат разбира се. Друг вид шах е ускорения, "рапид", с контрола по 15 мин. до завършване на играта. Третия вид шах е с дълга контрола. От своя страна той се дели на две категории: 1. Обичайна контрола - за определено време - брой ходове, 2. определено време, - неограничен брой ходове с добавени секунди за ход.

Блинд:
Игра на сляпо, (без да се гледа дъската.) Разновидност на шахматната игра която се използва в международни турнири за по-голяма зрелищност, например, турнира (Амбър в Монако.) В тях за удобство на участниците се позволява гледането на празна дъска.

Блокада:
Блокадата е елемент от стратегията който ограничава подвижността на пешките и фигурите на противника. В съвременната шахматна теория понятието "блокада" се разглежда не само като отделен ход или маневра, а като характерна особеност в позицията. Блокадата на няколко пешки може напълно да парализира силите на съперника, които впоследствие да станат обект за атака.

Блокировач:
Блокировач е фигура която блокира движението на неприятелска пешка. Безспорно за най-добър блокировач се смята - коня. Ефективна може да бъде блокадата също така и от офицера, който може да спре движението не само на една, но и на повече пешки. Полета контролирани от фигури при блокада, се наричат "блокадни". По тези полета могат да бъдат разположени фигури, от където да въздействат на позицията на съперника, като в същото време те са защитени от нападение. Особено широк е диапазона за действие на блокиращите фигури, е централната част от дъската, - (силна блокада). По-тясна в края на дъската, (слаба блокада).

Бясна фигура:
Бясна фигура може да бъде всяка която преследва постоянно противникова фигура, а най-вече - царя, която в същото време е незащитена и неуязвима поради възникване на "пат". Не са редки случаите в които страната която е застрашена от загуба, достига до реми използвайки точно такава идея.

Вариант:
Това е серия от логически ходове, свързани по-между си. В зависимост от хода на противника, той може да има различни разклонения. В дебютната теория термина "вариант" понякога означава цяла дебютна система.

Взаимодействие на фигурите:
Принцип който играе първостепенна роля в шахматната игра. Мат се постига само при съгласувани действия на фигурите насочени срещу неприятелския цар. В взаимодействието на фигурите могат да вземат участие фигури от двете страни. Понякога своите фигури вместо да помагат, пречат на своя цар, ограничавайки неговата подвижност. Съществуват четири елементарни форми на тактическо фигурно взаимодействие: Нападение (фигура атакува противникова фигура,) ограничение (фигура ограничава зоната за действие, радиус на предвижването на своите или чуждите фигури,) подкрепа (фигура защитава друга фигура,) прикриване. От елементарните форми възникват доста сложни форми на тактическо взаимодействие което се явява основни средства за атака. Например: Комбинирано нападение, двойно нападение. От тактическите взаимодействия отличаваме стратегическо взаимодействие. Такова взаимодействие започва осъществяването си още в дебюта, където развитието и разположението на фигурите и пешките се подчиняват единствено на плана (фигурите и пешките от едната страна се разполагат така че съвместно да контролират важни участъци от дъската.)

Вертикал:
Осем полета които се обозначават с буква от латинската азбука. Например: Вертикал “c”, вертикал “f” и т.н.

Вечен шах:
Това е ситуация при която една от страните с помощта на серия от шахове, постига реми, поради повтаряне на ходовете.

Вилица:
Вилица наричаме ситуацията при която след ход с пешка или кон две противникови фигури се оказват едновременно под удар. Това се нарича също двоен удар.

Гамбит.
Това е общото название на дебюти в които една от страните жертва материал, обикновено (една или повече пешки, а понякога даже фигура). Мотива за жертвата е чрез бързо развитие на фигурите да се постигнат позиционни изгоди, или създаване атака по неприятелския цар. Гамбита бива приет когато (жертвата е приета), отказан, - когато (жертвата се отклонява), контра-гамбит, - когато вместо да приеме жертвата, опонента от своя страна жертва материал.

Гросмайстор.
Това е висше шахматно звание получено пожизнено от ФИЗЕ, за високи международни постижения.

Дебют.
Начален стадий на играта обхващащ първите 10-15 хода. Основната идея в дебюта е свързана с мобилизацията на силите.

Двоен удар.
Всяка от фигурите може да атакува една или повече противникови фигури. Двоен удар наричаме ситуацията в която една фигура напада едновременно две противникови. Особено ефективен е двойния удар когато една от атакуваните фигури се окаже противниковия цар. Този удар може да стане троен когато едновременно с това се появи матова заплаха.

Демаркационна линия:
Линия която служи за условна граница между четвъртия и петия хоризонтал, разделяща шахматната дъска на две половини.

Диаграма:
Изображение на позиция без или с фигури, се нарича - диаграма.

Дупка или отвор пред рокадата:
Това може да се получи след придвижване едно поле напред от една от пешките охраняващи своя цар. например, за белите, - “f3, g3, или h3. За черните, - f6, g6, или h6. Такива ходове се правят прибързано или ненужно често пъти от неопитни шахматисти, с цел профилактика от случаен мат. Така може да се избегнат матовите заплахи по първия (последния) хоризонтал, но това може да доведе до образуване на слаби пунктове.

Доминация:
Доминацията е решаващо преимущество. То се изразява в пълен контрол върху ключовите пунктове и владеене на по-голямата част от дъската.

Двоен шах:
Двоен шах се обявява в случаите когато една фигура при ход давайки шах, едновременно с това открива друга която също дава шах. така неприятелския цар ще бъде шах едновременно от две фигури.</p

е-к л-о п-т у-ш Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница