№1.

1. rb2.

№2.

1. ra2 c2 2. ra3#
1. ... g2 2. nf2#
1. ... nd6 2. re3#
1. ... nf4 2. ne5#

№3.

1. qe2 kd5 2. nb4#
1. ... b4 2. nf4#
1. ... d5 2. qc2#

№4.

1. Rb3 Ke6 2. qxe4#
1... Kd4 2. Qc3#
 1... Kf4 2. Qg3#
1... f4 2. Qa1#

№5.

1. Bb1 Rxb1 2. g4#
1... Rxf6 2. Qe2#
 1... Bxb1 2. Rd5#
1... Be6 2. Qxa1#
 1... Nxf6 2. Qd6#

№6.

 1. Qf3 Kc2 2. qe2#
1... c2 2. Ra3#
1... Nc4 2. Bf5#
1... Ne4 2. Qe2#

№7.

 1. kh5

№8.

 1. ne8 kc6 2. qb5# 1. ... kc8 2. qc7# 1. ... ke6 2. qf5#

№9.

 1. qd5 nxe2 2. qh5# 1. ... nh3 2. f4# 1. ... nxf3 2. qxf3#

№10.

 1. nbc6 nc2 2. qf3# 1. ... nd3 2. qd4#

№11.

1. Kb3 Nc1+ 2. Qxc1# 1... Nxc2 2. Nxc2#

№12.

1. Qb5 Qxd4 2. Qxc5#

1... Qxc6 2. Nxc6#

1... Qxc4 2. Nxc4#

1... Qxd6 2. Re4#

1... Qxe6+ 2. Rxe6#

1... Qf3 2. Rd3#

1... Qg2 2. Rd2#

1... Qh1 2. Rd1#

1... Kxd6 2. Qb8#

1. . cxd4 2. Qxd5#

№13.

 1. rd3 bxd3 2. qa5# 1. ... bc2 2. ra3# 1. ... ba2 2. qc3# 1. ... ka2 2. qa5#

№14.

 1. rd8 ke5 2. qe3# 1. ... bxc5 2. rxd5#

№15.

 1. bg4 bg5 2. qd4# 1. ... be5 2. qf3# 1. ... be3  2. qf5#

№16.

 1. qb5 nxd7 2. qb7# 1. ... bb8 2. qc6# 1. ... kb8 d8=q#

№17.

 1. kg7 bb7 2. qb8# 1. ... ne3 2. d4# 1. ... nd4 2. rxf6# 1. ... rh6 2. kxh6# 1. ... rf8 2. kxf8# 1. ... rxf4 2. kg6# 1. ... rf5 2. re4#

№18.

 1. qf1 bxf1 2. bf3# 1. ... ke4 nxf6# 1. ... kc6 2. qxg2# 1. ... be4 2. qxb5#

№19.

 1. qd7 bxc4 2. qa4# 1. ... b6 2. qc8# 1. ... nd5 2. qxb7#

№20.

 1. ra1 ra7 2. ba3# 1. ... rb7 2. bb2# 1. ... rd7 2. bd2# 1. ... re7 2. be3# 1. ... rg7 2. bg5# 1. ... c3 2. bf4#

№21.

 1. ne4 kxe4 2. qf3# 1. ... kc4 2. qf7# 1. ... kc6 2. qd6# 1. ... ke6 2. qf7#

№22.

 1. qa8 kxa1 2. qh8# 1. ... kc3 2. qa3# 1. ... kc1 2. qa3#№23.

 1. qg4 exd6 2. qf5# 1. ... e6 2. qd4# 1. ... e5 2. qc4# 1. ... c5 2. qe4# 1. ... kc5 2. qd4# 1. ... ke5 2. qf5#

№24.

 1. bb8 ne5 2. nd6# 1. ... ne7 2. rf4# 1. ... nf5 2. nf6#

№25.

 1. be6 rxe6 2. nf7# 1. ... bxe6 2. qg6#

№26.

 1. re8 kxb6 2. bd8# 1. ... kd6 2. bf4# 1. ... kb4 2. bd2# 1. ... kd4 2. bf6#

№27.

 1. qh7 rxb3 2. qb1# 1. ... rh2+ 2. qxh2# 1. ... rb1+ 2. qxb1#

№28.

 1. qa1 ke2 2. rg2# 1. ... ke4 2. qd4# 1. ... gxh6 2. qe1#

№29.

 1. rc3 nxc3 2. qg1# 1. ... bxc3 2. qa7# 1. ... kxc3 2. ne2# 1. ... e4 2. ne2#

30.

 1. ba1 bxc6 2. qb5# 1. ... bb3 2. qe4# 1. ... d5 2. ne5# 1. ... kd5 2. qd3#

№31.

 1. nh1 g6 2. qh7# 1. ... d1=q 2. ng3#

№32.

 1. bf4 bxf4 2. rd3# 1. ... kd6 2. qd7# 1. ... rxf4 2. qxe5#

№33.

 1. kb5 qxh1 2. ng4# 1. ... fxe3 2. qxf3# 1. ... qd5+ 2. nxd5# 1. ... e4 2. qa1# 1. ... g4 2. qh4# 1. ...

№34.

 1. ne4 kxe4 2. qd3# 1. ... nxc6 2. qc5# 1. ... ke6 2. qa2# 1. ... kc4 2. qc5#

№35.

 1. rf5 g6 2. bc4# 1. ... rh7 2. rb8# 1. ... bf4 2. rxg7#

№36.

 1. kd8 rd3+ 2. bd5# 1. ... rxh3 2. bd5# 1. ... a3 2. qb5#

№37.

 1. ke5 qb2+ 2. nc3# 1. ... ng3 2. rd6# 1. ... nb3 2. rc8#

№38.

 1. rd3 rxd3 2. nxd3# 1. ... rd2 2. re3# 1. ... re1 2. rxd5#

№39.

 1. qe3 rc2 2. qg1# 1. ... rb2 2. qc1# 1... bb2 2. qd2#

№40.

 1. e4 gxf2 2. rhe3# 1. ... nd2 2. re3# 1. ... nd4 2. qa5#

№41.

 1. qh1 rf4+ 2. qe4# 1. ... kxg6 2. qh7# 1. ... ne2 2. qb1# 1. ... g4 2. qh5#

№42.

 1. kd7 nf5 2. qc5# 1. ... f5 2. qc3# 1. ... kf5 2. kd6# 1. ... kd4 2. ke6#

№43.

 1. be6 bxe6 2. ne2# 1. ... rxe6 2. nd5#

№44.

 1. qa1 nd3 2. nxd5# 1. ... nc4 2. qc3# 1. ... nd1 2. qxe5# 1. ... bd2 2. bf2# 1. ... e4 2. nf5# 1. ... d4 2. qxc1#

№45.

 1. qf8 kxe5 2. d4# 1. ... rxe5 2. qb4# 1. ... bb3 2. nxc6# 1. ... bb5 2. qd6# 1. ... rc5 2. qf4# 1. ... rd5 2. nf3#

№46.

 1. bd3 kxd3 2. ke7# 1. ... rxc5 2. qe4# 1. ... rf8 2. kxc6#

№47.

 1. bd4 bxd4 2. rd8# 1. ... rxd4 2. ng7# 1. ... ne6 2. re7#

№48.

 1. qa5 n6d5 2. re4# 1. ... nc4 2. nb5# 1. ... nc6 2. qd2#
1. ... kc3 2. re2#
1. ... nd3 2. c3#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. qa5 n6d5 2. re4# 1. ... nc4 2. nb5# 1. ... nc6 2. qd2#

 

 

 

 


№49.

 1. kg7 rxd6 2. re1# 1. ... re6 2. rd5# 1. ... rf4 2. qd5# 1. ... rf5 2. ng6#

№50.

 1. nf6 exf6 2. rc5# 1. ... exd6 2. qd5# 1. ... e5 2. qg4#

Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Френска-за-черни Система-Цукерторт Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Сицилиански-мителшпил Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Жертва-на-h7-(h2)Жертва-на-h6-(h3)Жертва-на-g7-(g2)Жертва-на-f6-(f3)Жертва-на-f7-(f2)Жертва-на-g6-(g3)Атака-по-предпоследния-хоризонталМат-по-последния-хоризонтал Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани-коментирани партии. Анализирани-партии Категория: Задачи. ЕтюдиОтидете на началната страница