Лавиране:
Лавирането е процес с позиционен характер в който се прегрупират бойните сили по посока слабите места в противниковия лагер. Главната цел е да не показват до края намеренията си.

Мат:
Мата е ситуация в която неприятелския цар е под шах и няма поле за отстъпление. Матовете биват най-разнообразни, - По първа или последна линия, в ъгъла, в центъра, задушен мат и т.н.

Матова мрежа:
Матова мрежа е позиция в която царят на слабата страна не в състояние да избегне мата, тъй като възможните полета за отстъпление са атакувани от чужди фигури, или заети от свои.

Материално равенство.
Състояние при което силите на двете страни са равни. В шахматната практика понякога материалното равенство се характеризира с необичайно материално съотношение като: Дама за два топа или три леки фигури, топ за лека фигура и пешка, лека фигура за три пешки и т.н. В такива случаи въпреки че материалното съотношение на силите е равно, оценката на позицията зависи от допълнителни фактори, а преди всичко от наличието на инициатива.

Мелница:
Тази ситуация възниква в случаите Когато неприятелския цар е подложен на поредица от шахове и открити шахове, така ние ще кажем че сме му направили "мелница".

Миниатюра:
Миниатюра е партия която завършва преждевременно, още в дебюта или в началото на мителшпила, в резултат на груба грешка или неспазване на дебютните принципи от страна на загубилия.

Мителшпил.
Това е средната част от шахматната партия.

Маневриране.
Маневрирането на една или няколко фигури се използва за подобряване на техните позиции, централизиране, завладяване на важни пунктове и др. Съществуват също изчакващо, принудително и отбранително маневриране.

Неправилно начало:
Това е общото название на рядко срещани или теоретически слабо изследвани дебюти.

Неортодоксална композиция:
Това е област от шахматната композиция в която задачите противоречат на обичайните шахматни цели. Има две основни групи с такива задачи като, Кооперативен мат,и обратен мат.

Нотация в шахмата:
Система за запис, обозначение, използвани за запазване на ходове от партия, или определена позиция.

Освобождаване на поле:
Тактически удар, в резултат на който се освобождава поле от своя пешка, или фигура, така че нейното место да бъде заето от друга фигура.

Открит шах:
Открития шах е идентична ситуация на двойния, в която фигура при ход открива друга, от която неприятелския цар ще бъде шах, но без тя самата да дава шах.

Отвличане:
Отвличането е тактически мотив при който противникова фигура или пешка се отклонява от защитата на важен пункт или обект, който впоследствие може да бъде атакуван и превзет.

Открита линия:
Вертикам от шахматната дъска свободен от фигури. Откритата линия обикновено се явява като съществено позиционно преимущество.

Опозиция:
Това е много важен елемент от пешечните ендшпили, която представлява противостояние на царете. Съществуват два вида опозиция. Близка - при която царете са на разстояние един от друг на едно поле, далечна - когато ги разделят 3, 5, 7 полета. Възможна е също така опозиция по вертикала, хоризонтала и по диагонала. В последния случай тази опозиция се нарича още - наклонена, в която важна роля изпълняват съответствените полета. Тези полета се явяват типичен прийом в борбата за трите ключови полета разположени около тях по вертикала или хоризонтала. Владеенето на опозицията позволява да бъде проведен обхода на царя.

Оценка на позицията:
Оценката на позицията представлява подробен разбор на особеностите и възможностите на позицията възникваща на дъската в хода на шахматната партия, с цел съставяне план за по нататъшни действия. Основния фактор при избора на ход включва, - разчет на вариантите и определяне крайното положение към което се стреми състезателя. Избора на правилния план зависи до голяма степен от турнирния опит на шахматиста. Оценката на позицията преминава през няколко етапа, от които като основни се явяват предварителната, - Отчитане материалното съотношение на силите, Позиционни фактори като: Разположение на царя, пешечна структура в центъра, наличие на силни и слаби пунктове, открити линии и т.н. Динамична оценка на позицията, - организиране взаимодействието на силите, създаване перспективи за развиване на инициатива, наличие на рисурси за защита и т.н. В отличие от тази оценка която винаги е субективна, съществува конкретна оценка на позицията. Към такава оценка спадат теоретично всички матови позиции, или спечелени позиции в няколко хода. Способността на шахматиста правилно да оценява позицията, до голяма степен определя силата на неговата игра. Разбира се, да се оцени правилна една позиция е доста трудна работа. Особено по време на игра при ограничено време за обмисляне на ходовете.

а-де-к п-т у-ш Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница