Ендшпил:
Заключителен етап от шахматната игра.

Етюд:
Обикновено етюдните позиции приличат много на тези от ендшпила, само че те си имат автор. Решението е свързано с откриване на печелившия вариант, или такъв който постига реми. В повечето случаи решението бива уникално, парадоксално, неочевидно, без да има лимит за ходовете.

Жертва:
Нееквивалентна размяна за пешка, фигура, или няколко фигури, за постигане на решаващо преимущество, обявяване на мат, или достигане до реми. Жертвата бива коректна и некоректна. Коректна е тогава когато тя е обоснована, правилна и се оправдава, даже и при най-добра защита. Жертвата е некоректна в случаите когато се разчита на грешките на защитаващата се страна, на противниковия цайтнот, - или казано иначе, когато жертвата има опровержение.

Завличане:
Това е тактически прийом принуждаващ (с помощта на жертва, нападение или заплаха) фигура на противника да заеме определено поле или линия, с идея, използване неудачното положение на тази фигура. Този похват е свързан по правило с други тактически действия като: Двоен удар, свръзка, открито нападение, открит шах, двоен шах отвличане и т.н.

Задача:
Произведение от шахматната композиция решението на която е строго определено и единствено, а целта е да се даде мат на слабата страна за определен от автора брой ходове. В зависимост от числото ходове необходими за решаването на задачата, те се делят на двуходовки, триходовки и многоходовки.

Запис на партия:
Записването на ходовете служи за отразяване хода на играта посредством шахматната нотация. По време на игра всеки състезател записва всеки ход както своя така и на опонента си върху специална бланка. В случай на цайтнот той има право да преустанови временно записа, но обезателно трябва да отбелязва броя на ходовете. След края на цайтнота е необходимо шахматиста да възстанови записа и да нанесе върху бланката пропуснатите ходове. Състезател който не е записал всички ходове няма да има право да претендира за реми при евентуално трикратно повторение на позицията.

Засада:
Засадата е ситуация при която една далекобойна фигура стои привидно безучастно зад чужда или своя фигура. В същото време тя е в готовност да прояви своята сила след преместването на една от прикриващите я.

Заплаха:
Обикновено заплахата предшества каквото и да е действие по шахматната дъска. Познаваме стратегическа и тактическа заплаха. Стратегическата заплаха се определя от плана за игра като: заплаха - завладяване на слаб пункт в позицията на съперника, заплаха - стесняване фигурите на противника, заплаха - завладяване на центъра, заплаха - атака, заплаха - превземане на открита линия и т.н. Тактическата заплаха е свързана с осъществяване на тактически прийоми като: Заплаха - нападение, заплаха - двойно нападение, заплаха - двоен удар, заплаха - спечелване на пешка, или фигура, заплаха - мат, заплаха - превръщане на пешка в дама, заплаха - задържане на проходна пешка, заплаха - жертва, заплаха - размяна и т.н. В създаването на стратегическите заплахи по правило участват повече фигури в сравнение с тактическите. Заплахите биват - прями и скрити. Скритите обикновено са по-опасни тъй като са трудни за разкриване. Както е казал Тараш, - заплахата е по-силна от изпълнението. По правило тя следва да се съхранява и усилва, докато нейното изпълнение не допринесе незабавна изгода. Заплахата принуждава съперника да полага грижи за нейното предотвратяване и държи в готовност своите сили. Един от най-действените прийоми за създаване на заплаха, както е считал още Капабланка, е - демонстриране активност на един от фланговете, с цел, - отвличане силите на противника на другия и организиране на него фланг атака, преди съперника да успее да включи необходимите за защитата сили.

Защита.
Отразяване настъпателните действия на противника. Различаваме активна и пасивна защита. Под активна разбираме, - отразяване на непосредствените заплахи и подготвяне провеждането на насрещно настъпление. Към пасивната (разбираме отбранителни действия създаващи в същото време трудности на противника), следва да се прибягва само в краен случай, в позиции лишени напълно от всякакви контраатакуващи възможности.

Игра по фланга:
Това е стратегически прийом който има различни форми, - атака срещу неприятелския цар, пешечно малцинство, отвличане силите на противника от игра в центъра и т.н. Успешната игра по фланга до голяма степен зависи от надеждността на позицията в центъра. На когото центъра е по-здрав, той ще има благоприятни възможности за игра по фланговете. В съвременната шахматна практика играта по фланга стана надеждно средство за атака особено в дебюта, например - в Волга-гамбит. Нерядко тя се съпровожда от разрушаване на пешечното прикритие по фланговете, например - в Френска защита. В позиции с разностранни рокади, взаимовръзката в играта по фланга и центъра има особено значение, например - в Сицилианска защита.

Изолирана пешка:
Изолирана пешка е тази, която няма свои пешки разположени по съседните вертикали. в зависимост от позицията. Тя може да бъде силна или слаба. Силна е когато контролира определени полета и е в състояние да направи пробив в центъра. Изолираната пешка е слаба когато е блокирана от чужда фигура - особено от коня и стане обект за атака. Също така е слаба когато се нуждае от постоянна защита. Достойнствата и недостатъците на изолираната пешка нагледно се проявяват в позиции възникващи от приет дамски гамбит, където бялата изолирана пешка на “d4” и черната на “d5”, всяка една от тях представлява едновременно сила и слабост в позицията.

Изравняване на позицията:
Понятие което е свързано с неутрализация, ликвидиране на преимуществото на опонента. Преди началото на активните действия в дебюта, черните съгласно теорията за позиционна игра, следва да се стремят към изравняване на позицията, което разбира се, може да доведе до преждевременно опростяване, или сключване на примирие между съперниците. Но ако черните са настроени за битка, те са длъжни да се стремят не към опростяване на позицията, а към добиване на динамична позиция с възможност за контраигра.

Инициатива:
Инициативата е завоювана или предоставена възможност за проява на активни действия на своите фигури. Основната цел е да принуди противника да премине към продължителна защита.

Интуиция:
Много често за вземане на правилно решение в сложна позиция може да помогне интуицията. Понякога се случва партията да се спечели от шахматист с по-силно развито такова чувство.

Изчакващ ход:
Понякога се налага да направим неангажиращ ход който не променя особено позицията, давайки ход на противника. Целта е да разгадаем намеренията на противника.

Качество.
Това е един от характерните стратегически прийоми при който се жертва топ за лека фигура, с намерение да се постигне инициатива, атака срещу неприятелския цар, завоюване на редица позиционни изгоди и т.н. Когато една от страните губи лека фигура, а печели топ, то тя печели качество. В случаите когато губи топ а взема лека фигура, то тогава тя губи качество.

Контрагамбит:
Контрагамбита е разновидност на гамбита в който се осъществява насрещна жертва на материал. Целта е да се противодейства на плана на противника.

Контраатака:
Този термин представлява настъпление в отговор на атакуващите действия на съперника.

Контраигра:
Това е един от най-важните и разпространени способи от шахматната стратегия, който се използва в борбата за овладяване на инициативата в отговор на атакуващите действия на съперника. Например, контраигра на дамския фланг, или в центъра, ще бъде в отговор на предприето нападение от противника на царския фланг. По този начин играта може да се води в отделен участък, или по цялата дъска.

Крепост:
Създаването на крепост е начин за постигане на реми от слабата страна. Крепостта е позиция в която силната страна въпреки че има голямо материално преимущество не е в състояние да постигне победа. Обикновено такива позиции са характерни за ендшпила.

Комбинация:
Според Ботвиник - Комбинацията е форсиран вариант в който се жертва материал. В комбинацията могат да се използват редица мотиви от тактиката като: Завличане, отвличане, открит шах, жертва на пешка или фигура и т.н.

Комбинационна игра:
Комбинационната игра се заключава в предприемане на конкретни действия срещу неприятелските сили като: нападение и създаване заплахи насочени към който и да е обект в разположените сили на съперника. За комбинационната игра са нужни не само точен, но и много-ходов разчет. Необходими са също така фантазия, интуиция, тъй като сложните позиции трудно се поддават на точен разчет. Затова нерядко провеждането на комбинация или жертва, се свързва с някакъв риск.

комбинационен стил:
Стил който характеризира маниера на игра на шахматист който се стреми към сложни, двуостри и динамични позиции, с свободна фигурна игра и с възможности за използване на различни тактически средства. Такива позиции носят конкретен характер и е необходима висока концентрация на вниманието, отчитане особеностите на положението, фантазия, находчивост, смелост и вяра в своите сили. С цел получаване на позиции богати на тактически мотиви, шахматиста с комбинационен стил охотно разиграва гамбити и контра-гамбити. Техните партии обикновено се отличават с тактически усложнения, комбинации и жертви.

Компенсация.
Възстановяването, уравновесяването в шахматната игра може да бъде материално. Например, при печалба на лека фигура и две пешки за топ, или позиционна, която се получава в замяна на материални щети, - жертва на материал който обезпечава преимуществото, инициатива, атака, перспективна позиция и др. Компенсацията в зависимост от придобитите изгоди, може да бъде - достатъчна и недостатъчна.

Консолидация.
Сплотяване, организиране взаимодействието на различните сили, с цел укрепване на позицията.

Ключови полета:
Това понятие се среща найвече в пешечните ендшпили. Владеенето на такива полета от силната страна способства за последователното постигане на стратегическите цели. За поддържане на равновесието защитаващата се страна е длъжна да препятства заемането на тези полета от съперника. В пешечните ендшпили маневрирането на царя нерядко се свежда до движение по съответствените полета, в борбата за ключовите такива. Различаваме два вида ключови полета, - при наличието на проходна пешка преминала демаркационната линия и блокирана пешка. Проходната пешка неизбежно излиза в дама ако нейния цар е заел едно от ключовите полета, независимо от разположението на царя на слабата страна. При блокирани пешки царят на чиято страна е завладял едно от ключовите полета, той ще успее да спечели противниковата пешка. Разбирането на особеностите на ключовите полета облекчава анализа на редица пешечни ендшпили, а също така позволява бързо да се намери план за игра.

а-д л-о п-т у-ш Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница